Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Aká je realita?

Slovensko nemá vlastné cirkusy so zvieratami, sme však hostiteľskou krajinou zahraničných cirkusov. Všetky cirkusy, ktoré k nám zavítajú majú povinnosť ohlásiť sa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) v mieste pobytu cirkusu (niektoré cirkusy si však ohlasovaciu povinnosť nesplnia).

Veterinárny inšpektor RVPS musí v cirkuse vykonať kontrolu TRACES, očkovania, zdravotného stavu zvierat, spôsobu ustajnenia, kŕmenia, manipulácie a všetkých základných vecí, ktoré požaduje Zákon v § 22 ods. a o kontrole vyhotoviť záznam.

Veterinárna správa prešetruje aj podnety od občanov

Podnet na RVPS pre zlé podmienky alebo zaobchádzanie so zvieratami v cirkuse môže podať ktokoľvek, ak má takúto skúsenosť alebo podozrenie. Takýto podnet musí byť prešetrený. Na základe správy vydanej regionálnou veterinárnou správou po vykonaní kontroly na mieste, by mohol byť prípad postúpený ďalej a teoreticky by mohol byť majiteľ usvedčený aj z týrania, či už zámerného alebo spôsobeného z nedbanlivosti, a aj byť odsúdený. Pri zahraničnom cirkuse, ktorý po pár týždňoch opúšťa krajinu, je takýto postup uplatňovať zložité.

Kam s odobratým zvieraťom?

V prípade zistenia závažného pochybenia a odobratia zvieraťa cirkusu vyvstáva ďalší problém – čo so zvieraťom ďalej? Štátu zo zákona nevyplýva povinnosť budovať záchranné stanice pre hospodárske či divožijúce zvieratá, a veterinárna správa ho nemá kam umiestniť. Jediná alternatíva je ZOO, pokiaľ je schopná a ochotná takéto zviera prijať.