Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Ako dopadlo turné Rosy po Európe?

39-dňové turné „39Days4Rosa“ jasne ukázalo záujem obyvateľov EÚ o zavedenie povinného označovania živočíšnych produktov podľa spôsobu chovu.


Púť Rosy mapuje krajinu po krajine tento 4-minútový film.


Ako vyzerá turné v číslach?

Mediálne výsledky:
- Rosa navštívila 21 krajín EÚ
- Objavila sa na titulkoch novín vo všetkých 21 krajinách
- Napísali o nej 170 originálnych článkov
- Rosa sa objavila na národných TV okruhoch 8 členských štátov a regionálnych TV 3 krajín.
- Mediálny dosah bol 100 miliónov obyvateľov a spotrebiteľov EÚ
- Krátky film z turné, režírovaný jednou z členiek Rosinej misie, Sam White, bol odprezentovaný poslancom Európskeho parlamentu 7. októbra 2014 v rámci projektu Eurogroup for Animals: Act4 Animals. Stretol sa v veľmi pozitívnym prijatím!

Politické výsledky:
- Pod petíciu sa podpísalo 85, 477 občanov z 28 členských krajín EÚ.
- Petičný list s výzvou dostali Komisári EÚ pre Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Zdravie a ochranu spotrebiteľa a Práva a tiež všetkých 28 národných ministrov pôdohospodárstva.
- Rosa zorganizovala a absolvovala stretnutie so Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE), na ktorej sa zúčastnil aj Riaditeľ odboru EK pre zdravie a pohodu zvierat a vyjadril veľkú podporu cieľom kampane Labelling matters aj zmenám v legislatíve EÚ.
- Začiatkom novembra sa zástupcovia Labelling matters stretávajú s generálnym riaditeľom sekcie Poľnohospodárstva, aby prispeli k chystanej revízii legislatívy - tento rok (2014) prehodnocuje EK označovanie hydinového mäsa a je to ideálna príležitosť dosiahnuť pre spotrebiteľov EÚ poctivé povinné označovanie hydinového mäsa.

Rosa prezentuje požiadavku povinného značenia hydinového mäsa poslancom EP

Ďalšie plány?

Nasledujúcich 6 mesiacov bude Labelling matters zvyšovať tlak na Generálne riaditeľstvá Poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, Zdravia a ochranu spotrebiteľa a Práva a pokúsime sa pre našu vec získať aj jednotlivých národných ministrov pôdohospodárstva. List slovenskému ministrovi pôdohospodárstva so žiadosťou o stretnutie sme už zaslali.

 

Rosa odovzdáva našu petíciu v Bruseli

Znenie listu ministrom členských štátov EÚ

Prosíme o sprísnenie označovania hydinového mäsa - malo by byť povinné.

 

Nedávno ste obdržali od podporovateľov európskej iniciatívy “Labelling Matters” (Na etikete záleží) list podpísaný viac než 85,000 obyvateľmi a spotrebiteľmi Európskej únie. Žiadal Vás o podporu jednoduchej zmeny pravidiel EÚ, ktorá by nariadila označovanie hydinového mäsa podľa spôsobu výroby – a pomohla zlepšiť životy miliónov kurčiat a iných vtákov chovaných na mäso v rámci celej EÚ.

 

• Túto zmenu podporujú viac ako tri štvrtiny spotrebiteľov EÚ

• Zmena bude prínosom pre všetkých producentov vďaka poskytnutiu diferenciácie cien na trhu

 

Labelling Matters je partnerský projekt medzinárodných organizácií Compassion in World Farming, Eurogroup for Animals, RSPCA, Soil Association a World Animal Protection a úzko spolupracuje aj so Slobodou zvierat.

 

Označovanie prináša udržateľné zmeny od základov

Európski spotrebitelia majú právo vedieť ako sa ich jedlo vyrába, nie len odkiaľ pochádza. Keď majú tieto informácie, majú možnosť zodpovedne sa rozhodnúť a pomôcť tak zlepšiť welfare hospodárskych zvierat.

Povinné označovanie existuje v EÚ u vajec od r. 2004. Podľa informácií Komisie sa odvtedy chov nosníc v neklietkových systémoch zvýšil z 19.7% v r. 2003 na 42.2% v r. 2012, (zdroj: CIRCABC, 2013). Komisia si uvedomuje, že schéma sa ukázala ako úspešná pre zlepšenie blaha zvierat aj pre jasnú diferenciáciu cien na trhu.

 

Schéma pre označovanie vajec je populárna aj medzi výrobcami. Začiatkom tohto roka požiadala Britská rada pre vajcia Komisiu o rozšírenie povinného označovania aj na vaječné produkty ako koláče či sendviče. Rada hlási, že označovanie pomohlo efektívnejšiemu fungovaniu ponuky a dopytu. Keď majú spotrebitelia možnosť informovaného rozhodnutia o ich jedle, väčšina si vyberie vyšší welfare. Prínos majú tak výrobcovia, ktorí sa rozhodli investovať do nákladnejších, pre blaho zvierat priateľskejších systémov.

 

Snažíme sa o postupnú štandardizáciu všetkých živočíšnych výrobkov. Keďže sa práve tento rok Európska komisia venuje prehodnocovaniu označovania hydinového mäsa, ponúka sa výnimočná príležitosť na uskutočnenie ďalšieho kroku: poctivé povinné označovanie hydinového mäsa pre spotrebiteľov EÚ.

 

Zmätok v označovaní produktov znamená aj zmätok na trhu

Najnovšie štúdie ukazujú, že väčšina spotrebiteľov je zmätených z informácií o chovných systémov a spôsoboch produkcie mäsa a živočíšnych produktov na obaloch produktov.

Slová ako “čerstvé z farmy”, “z dvora” a obrázky zelených lúk a “šťastných” zvierat naznačujú väčšie blaho zvierat, než v skutočnosti majú a sú pre spotrebiteľov zavádzajúce. Neexistencia štandardizovaného označovania navyše umožňuje diskrimináciu tých farmárov, ktorí lepšie podmienky zvieratám skutočne poskytujú.

 

Tento zmätok vytvára aj zmätok na trhu. Jasné, objektívne spôsoby označovania poskytujú jasné informácie pre spotrebiteľov a podporujú informované rozhodovanie.

 

Jednoduchá zmena, v súlade s politikou EÚ

Stratégia EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat 2012-2015 zdôrazňuje zámer podporiť spotrebiteľov v informovaných rozhodnutiach tak, aby trh podporoval pozitívne zmeny pre blaho zvierat. Labelling Matters verí, že povinné označovanie je najlepší spôsob, ako poskytnúť spotrebiteľom viac informácií a podporiť ich, aby sa podieľali na zlepšovaní zdravia a pohody zvierat.

 

Tento rok Komisia prehodnocuje pravidlá označovania a marketing hydinového mäsa. Nariadenie Komisie 543/2008 z r.1991 už definuje štandardy výroby hydiny a používa označenia: “chov na hlbokej podstieľke (extenzívny chov v hale)”, “výbehový chov (chov v exteriéri)” , “voľný chov” a “úplne voľný chov (organický)”. Nariadenie stanovuje normy, ktoré musí chovateľ splniť, ak chce svoju hydinu označiť príslušným označením.

 

Labelling Matters odporúča, aby už existujúce názvy doplnil aj termín “intenzívny vnútorný chov”. Ten opisuje chov kurčiat v systémoch s najnižším štandardom welfare, ktoré nemajú nárok na používanie termínov zvedených pre označovanie vyššieho welfare.

 

Zmena populárna medzi spotrebiteľmi

Výskum z roku 2013 ukazuje, že označovanie by sa medzi spotrebiteľmi stretlo s veľkým úspechom. Prieskum zaznamenal odpovede 3000 respondentov z troch reprezentatívnych krajín EÚ: Veľká Británia, Česká republika a Francúzsko. Viac ako tri štvrtiny spotrebiteľov podporilo zavedenie jasného poctivého označovania produktov podľa spôsobu výroby, podľa modelu, aký bol zavedený na označovania vajec (VB: 83%, CZ: 78%, FR: 92%, Qa, Labelling Matters, 2013). Otestované boli aj nami odporúčané termíny. Viac ako tri štvrtiny respondentov sa vyjadrili, že takýto systém označovania “určite využije” a “pravdepodobne využije”, (UK: 75%, CZ: 75%, FR: 85%).

 

Podporovanie rozvoja

Označovanie poskytuje príležitosť pre rozvoj v poľnohospodárskom sektore. Tam, kde označovanie existuje, si veľa spotrebiteľov vyberie produkt s vyšším welfare. Úspech označovania vajec potravinársky priemysel potvrdil.

 

Najväčšou motiváciou pre výrobcov je diferenciácia cien. Sme presvedčení, že veľa producentov by rado investovalo do kvalitnejších farmárskych systémov, no keďže je trh neprehľadný, nemyslia si, že by spotrebitelia ich úsilie ocenili a boli by konkurencieschopní.

Povinné označovanie hydinového mäsa na obaloch poskytne výrobcom, ktorí chcú investovať do systémov priateľským k zvieratám, potrebnú istotu, že ich produkty budú na trhu jasne odlíšiteľné a že môžu investovať do kvalitnejších systémov a pridať hodnotu svojmu podnikaniu.

 

Európska komisia rozhodla o súčasných pravidlách o označovaní – Komisia môže navrhnúť aj ich zmenu. Práve teraz je tá najvhodnejšia príležitosť prospieť spotrebiteľom, výrobcom, aj zvieratám.

 

Veľmi by sme ocenili príležitosť na diskusiu o povinnom označovaní na osobnom stretnutí.