Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Európska Únia

Európska Únia je najväčším producentom kožušín zo zvierat pochádzajúcich z fariem. Ročne sa tu zabije 30 miliónov norkov, 2 milióny líšok a 100 000 medvedíkov čistotných. O počte činčíl chovaných a usmrtených kvôli kožušine dokonca neexistujú presné a spoľahlivé záznamy. Podľa štatistík sa najviac zvierat chová v Dánsku, Fínsku, Holandsku a Pobaltských štátoch, kým trh s kožušinami sa koncentruje v Taliansku.

 

V EÚ nie sú stanovené špecifické požiadavky na podmienky chovu kožušinových zvierat (veľkosti klietok a pod.), ale vo všetkých dokumentoch sa píše o tom, že kožušinové zvieratá by mali byť chované v podmienkach, ktoré im zaručujú zdravie, spokojnosť a bezpečie. Metódy usmrcovania by mali byť bezbolestné a rýchle, nemali by spôsobovať zvieraťu zbytočné vzrušenie. Realita je však iná. Zvieratám chovaným na kožušinových farmách v batériových klietkach sa zdravie, spokojnosť a bezpečie zabezpečiť nedá, a pri usmrcovaní dochádza vždy k veľkému stresu, strachu a často aj fyzickej bolesti.

 

Minimálne podmienky na chov kožušinových zvierat sú v európskej legislatíve ukotvené v  Smernici Rady 98/58/ES, ktorá sa zaoberá všetkými zvieratami chovanými vo veľkochovoch. Tieto sú však veľmi všeobecné, takže členské štáty majú právo vytvoriť si vlastnú, striktnejšiu legislatívu v oblasti chovu zvierat určených na produkciu kožušín.

 

Usmrcovacími metódami sa zaoberá Smernica Rady 93/119/ES. Medzi povolené postupy patrí napríklad expozícia CO, CO2, chloroformu, podanie letálnej dávky anestetík, usmrtenie elektrickým prúdom, či mechanická perforácia mozgu zvieraťa (rana do hlavy).

 

Táto Smernica bola prepracovaná a nahradená Nariadením Rady 1099/2009/ES, ktoré je aspoň malým krokom vpred. Uvádza sa v ňom napríklad, že zvieratá by mali byť pred a počas usmrtenia ušetrené zbytočného stresu, strachu a utrpenia. Na celý proces by mala dozerať špeciálne zaškolená a certifikovaná osoba, ktorá rozpozná kedy je zviera ešte pri vedomí a vyzná sa v použivaní technických usmrcovacích prostriedkov. Je však takmer nemožné odkontrolovať, či jednotlivé farmy tieto podmienky dodržiavajú.

 

Svet

Najväčšími producentami mimo EÚ je USA, Kanada, Rusko, Nórsko a Čína. Signifikantná je aj produkcia na Islande a v Argentíne.

Zakázali chov všetkých tzv. kožušinových zvierat

Veľká Británie – od roku 2003

Rakúsko – od roku 2005

Chorvátsko – od roku 2007 s 10 ročným prechodným obdobím

Bosna a Hercegovina - od roku 2008 s 10 ročným prechodným obdobím

Slovinsko – od roku 2013

Zakázali chov niektorých druhov

Holandsko – od roku 2008 zákaz chovu líšok a činčíl, od roku 2012 zákaz chovu norkov s 12 ročným prechodným obdobím

Dánsko – od roku 2009 zákaz chovu líšok s prechodným obdobím 8-15 rokov (rôzne podla toho, koľko % chovateľovho príjmu tvorí chov líšok)

Bulharsko – od roku 2006 tu nie sú žiadne farmy, platí zákaz chovu divožijucich zvierat zo zoznamu CITES

Srbsko – zákaz chovu divožijúcich zvierat zo zoznamu CITES

Sprísnili podmienky chovu tak, že farmy miznú

Švajčiarsko – od roku 1981 sú podmienky pre chov divožijúcich zvierat na produkciu kožušín tak prísne, že nie prakticky možné ich dodržat, preto sa tu farmy nenachádzajú

Nemecko – od roku 2006 sa podmienky chovu ta sprísnili, že je ich chov prakticky znemožnený (niekoľko násobne väčsie klietky, priestor na hrabanie, norky musia mať vodné nádrže...)

Švédsko – od roku 2001 sprísnené podmienky pre chov líšok prakticky znemožnili ich chov, v roku 2014 bola za rovnakých okolností zrušená posledná farma s činčilami

Taliansko – od roku 2008 sa podmienky chovu veľmi sprísnili

Zákaz obchodu so psími a mačacími kožušinami platí od roku 2008 v celej EÚ.

 

Zákaz obchodu s výrobkami z tuleňov platí od roku 2010.