Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Ako zabrániť týraniu


Nahlasovanie prípad

 

 

  • presný opis situácie a okolností, za ktorých k týraniu došlo 
  • meno a adresa páchatela - či už je to majitel zvieraťa, alebo cudzí človek 
  • kedy a kde došlo ku týraniu a či ide o týranie dlhodobé alebo náhodné
  • popíšte, či zviera prejavuje známky fyzického alebo psychického týrania, známky podvýživy  
  • kontakt na vás - ak o to požiadate, vaše osobné údaje zostanú utajené.Je to veľmi dôležité pri posudzovaní dôležitosti a ďalšieho postupu, vzhľadom na množstvo riešených prípadov týrania. Aby bolo týranie jednoduchšie postihnuteľné a ste jeho svedkom, najvhodnejšie je odfotiť týrané zviera - zranenia, viditeľné zanedbanie starostlivosti, podmienky v ktorých žije, celkový a detailný pohľad na zviera a ďalšie zábery, ktoré by nám mohli pomôcť pri riešení. Veľmi vhodné je mať svedkov (aspoň jedného). Samozrejme je nevyhnutné hlásiť každý prípad týrania, aj keď nemáte všetky tieto informácie ci fotodokumentáciu.


Ako môžete riešiť prípad Vy?
Pri podozrení z týrania zvierat sa môžete obrátiť priamo na inšpektora Regionálnej veterinárnej správy - RVPS,  ktorá je povinná riešiť každú sťažnosť (v zmysle zákona č.152/1998 o sťažnostiach-nájdete v ňom vybavovacie lehoty, podrobnosti o utajení vašich  osobných údajov ai.) na porušovanie zákona o veterinárnej starostlivosti a ochrane zvierat č. 488/2002. Sťažnosť sa podáva písomne s uvedením informácií spomínaných v predchádzajúcom bode. Tiež sa môžete obrátiť na Slobodu zvierat - radi vám poradíme ako postupovať, prípadne prevezmeme riešenie prípadu. Náš inšpektor ochrany zvierat je vždy na tel. č. 0903 727014, prípadne volajte priamo do centra alebo na útulok SZ. Ak sa rozhodnete poslať podnet sami, nezabudnite RVPS požiadat, aby vás informovala o riešení.   Tiež by sme vás radi požiadali, aby ste nám zaslali kópie z každého prípadu - je pre nás veľmi dôležité mať prehľad o množstve a charaktere prípadov týrania. Tiež Vám môžeme pomôcť pri urgovaní riešenia prípadov.RVPS je kompetentným orgánom , ktorý môže po prešetrení prípadu uložiť opatrenia na nápravu alebo chov zakázať. Súkromnej osobe môže uložiť pokutu do 10 000,- Sk a právnickej osobe, ktorej predmetom je chov do 500 000,- Sk. Podľa trestného zákona je za týranie zvieraťa možné uložiť trest odňatia slobody až na 2 roky.V Slobode zvierat sa o prípady týrania stará inšpektor ochrany zvierat. Jeho úlohou je po nahlásení prípad preveriť a presvedčiť sa o jeho opodstatnenosti. Ak sa týranie potvrdí dáva písomný podnet na RVS k prešetreniu. Keďže je problémom preverovať z našej strany prípady mimo Bratislavy, rozhodli sme sa vytvoriť sieť dobrovoľných inšpektorov,  ktorí by prípady vo svojom regióne riešili v súčinnosti so štátnou správou. Ak máte chuť stať sa takýmto záchrancom zvierat, ozvite sa nám.

Zvláštne prípady
V prípade, že sa stanete svedkom usmrtenia zvieraťa streľbou ( polovníci, polícia, šarhovská služba, SBS, či občan s legálnou zbraňou ) neváhajte a zavolajte na miesto činu políciu a žiadajte, aby bol prípad zdokumentovaný ( aj pri usmrtení policajtmi ). Zviera totiž môže byť usmrtené iba veterinárom s výnimkou napadnutia a ohrozenia človeka.  Telo mŕtveho zvieraťa zaneste k veterinárovi, ktorý vám vystaví potvrdenie o príčine smrti a o spôsobe zabitia (projektil môže pomôcť usvedčiť páchateľa podľa nezameniteľných stôp - niečo ako otlačok prsta). Ako vždy je veľmi vhodná fotodokumentácia. Tento postup je dôležitý aj pri utýraní zvieraťa na smrť. Každý takýto prípad nám prosím oznámte, skúsime vám poradiť ako riešiť a zabezpečiť postih voči páchateľovi.  Ak páchateľ nie je známy, podajte trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Ruší vás susedov pes?  
Ak vo vašom dome neustále šteká susedov pes, nemusí ísť vždy o týranie. Pes väčšinou nie je zvyknutý byť sám doma a je mu smutno. Požiadajte suseda, aby dal svojho psíka vycvičiť, nech sa skrátka pokúsi privyknúť ho na to, že je sám doma. V prípade, že ste celý den sám doma, a je Vám psíka, ktorého majitel musí byť v práci lúto, môžete mu ponúknuť, že ho budete chodiť počas dňa venčiť alebo sa dokonca v čase jeho neprítomnosti postaráte. Samozrejme, musíte určit hranice, aby sa majitel nezbavoval zodpovednosti. Túto možnosť skúste iba v prípade, že ste už všetky ostatné vyčerpali. Ak sa prípad nedá vyriešiť podajte stažnosť na miestny úrad - ten je kompetentný riešiť "narušovanie pokojného bývania".