Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Alternatívne chovy a značenie vajec

Podľa podmienok v akých sú nosnice chované a v akej miere môžu realizovať svoje prirodzené potreby delíme systémy chovu do štyroch základných skupín:


  • V klietkovom chove sú nosnice natlačené v preplnených klietkach s životným priestorom menším ako hárok papiera A4 pre nosnicu. Klietky sú uložené v dlhých radoch a v minimálne troch poschodiach nad sebou - batériách. Systémy batérií sú umiestnené v halách s umelým intenzívnym osvetlením, ktoré svieti až 17 hodín denne, pretože svetlo podporuje znášanie vajec. Sliepky sú v halách držané jeden rok na umelých medikovaných kŕmnych zmesiach bez toho, aby čo len na chvíľu zhliadli prirodzené svetlo alebo zelenú trávu. Nemajú možnosť rozvíjať nič zo svojich prirodzených potrieb ako hrabanie, klovanie, hniezdenie alebo roztiahnutie krídel. Po roku znášania vajec sú sliepky vyskladnené a usmrtené!
  • Podstielkový chov predstavuje na pomyselnom rebríčku uspokojovania potrieb sliepok prvý stupeň nad klietkovým chovom. Nosnice sú tu chované vo veľkých halách na podstielke. Už samotná neprítomnosť klietok predstavuje pre ne obrovskú úľavu. Vďaka tomu môžu realizovať potrebu pohybu, majú tu bidielka, priestory pre prašný kúpeľ a hniezda.
  • Ďalším typom chovu je voľný chov, alebo chov s voľným výbehom. Chovné priestory sú tu podobné tým z podstielkových chovov, no nosnice majú navyše možnosť výbehu vo vonkajších priestoroch, na tráve a čerstvom vzduchu.
  • Štvrtým typom chovu je ekologický chov, niekedy označovaný ako Eko, Bio, či Organický. Chovatelia pri týchto chovoch musia splniť veľmi prísne podmienky aby vôbec dostali certifikát oprávňujúci predávať ich produkty pod jedným z týchto označení (u nás sa oficiálne používa označenie Bio). Podmienky sa týkajú mnohých oblastí, ako napríklad vlastnosti chovných priestorov, počtu nosníc na veľkosť pôdy a veľmi dôležité sú podmienky týkajúce sa stravy nosníc. V tomto type chovu je všetko prispôsobené tak, aby sa podmienky chovu čo najviac priblížili prirodzeným potrebám nosníc. Predstavuje najvyšší štandard chovu nosníc a je pre ne najvhodnejší.

Značenie vajec

Spôsob chovu nosníc by mal byť slovne vyznačený na krabici od vajec. Okrem toho každé vajce musí byť označené rozlišovacím kódom, z ktorého veľmi ľahko môžeme vyčítať spôsob chovu. Stačí ak vieme narátať do troch. Hneď prvé číslo na kóde prezrádza v akom systéme chovu bolo vajce vyprodukované:

 0 – Ekologický chov (Bio) - najvyšší stupeň uspokojenia nosníc
 1 – Voľný chov
 2 – Podstielkový chov

 3 – Klietkový chov – najnepriaznivejší  systém chovu


Vajcia s kódom začínajúcim na niektoré z číslic 0, 1, 2, teda pochádzajú zo sliepok chovaných v lepších podmienkach a s väčším rešpektom k ich potrebám. Naopak, kód začínajúci číslicou 3 značí, že vajce pochádza od nosnice chovanej v nevyhovujúcich podmienkach.

Príklad rozlišovacieho kódu: 2SKVK37. Číslica 2 na začiatku kódu udáva, že vajce je z podstielkového chovu. Ďalšie údaje v kóde presnejšie lokalizujú chovnú stanicu: SK znamená, že chov sa nachádza na území Slovenska, VK znamená Veľký Krtíš, 37 udáva presné číslo chovu vo Vekom Krtíši.

Dobrá správa je, že už aj u nás na Slovensku dostať kúpiť v mnohých predajniach potravín vajcia z alternatívnych chovov. Väčšina ľudí už nemusí kupovať vajcia od sliepok uväznených v úzkych klietkach. Máme na výber. Kúpou vajec z podstielkových, voľných alebo ekologických chovov prispievame k zmenšeniu utrpenia nosníc a k väčšiemu rešpektovaniu ich prirodzených potrieb.


Pamätajme na to pri najbližšom nákupe!