Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Čo hovorí legislatíva?

Množitelia majú na Slovensku na ružiach ustlané. Jediné, čo v súčasnosti zákon ukladá každému, kto chová zvieratá za účelom ich predaja je „ohlásiť začatie, prerušenie a ukončenie činnosti „ (§37, odst.(1),pism.a), zákona 39/2007 Z.z.). Avšak ani to nedodržiavajú.

 

Veterinárny zákon 39/2007 umožňuje inšpektorom štátnej/regionálnej veterinárnej správy vykonať kontrolu (v prípade potreby v súčinnosti s políciou) všetkých zariadení, v ktorých sú držané zvieratá, preto kontrola zariadenia už nahláseného množiteľa je zo strany štátu možná. Napriek tomu, štátni inšpektori túto právomoc nevyužívajú. Prečo?

 

Vyhláška 123/2008 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá síce určuje ako by mali vyzerať správne podmienky pre uspokojovanie potrieb zvierat a platí rovnako vaše zvieratko doma, v útulku/karanténnej stanici alebo u chovateľa, ktorý chce potomstvo predávať. Ak však nejestvuje povinnosť registrácie a oficiálna databáza chovných miest, komplikuje sa možnosť systematickej kontroly zariadení. Bez povinného čipovania nie je možné vytvoriť spoľahlivú evidenciu zvierat a ich majiteľov, ani serióznu databázu chovných miest. Zlyháva aj ľudský faktor, veterinárne správy porušovanie zákona nezriedka tolerujú.

 

 

Čo v legislatíve chýba?

Zariadenia nepodliehajú registrácii a evidencii, nemajú povinnosť viesť záznamy o druhoch a počtoch zvierat, o počte gravidít, vrhov a prírastku, o zdravotnom stave zvierat... Množiteľ nepotrebuje získať povolenie kompetentného orgánu (ŠVPS/RVPS), že má vhodné priestory a podmienky a odbornú spôsobilosť, ktoré budú zárukou správnej a odbornej starostlivosti o zdravie a welfare zvierat. Preto nie je možné mapovať počet a lokalitu zariadení, kontrolovať ichpodmienky, počet zvierat a ich zdravotný stav a pohodu ani zjednávať nápravu a sankcionovať.

 

Žiadame komplexné riešenie problematiky: zavedenie povinnosti trvalého označenia spoločenských zvierat mikročipom (ešte v mieste narodenia), riadnej evidencie zvierat a povinnosti registrácie všetkých chovov.

 

Čo žiadame do zákona?

• Povinné čipovanie psov a mačiek do veku 4 týždňov (t.j. v mieste narodenia)

• Dôsledná evidencia zvierat

• Povinná registrácia a kontrola všetkých chovov za účelom rozmnožovania zvierat a predaja šteniat a mačiat a zriadenie národného registra chovných zariadení

• Prepojenie národných registrov chovných zariadení na úrovni EÚ

• Povinná registrácia každého chovu, v ktorom sa nachádza viac ako 5 zvierat.

• Zákaz neplánovaného rozmnožovania (porušenie zákazu trestať pokutou)

• Ministerstvom podporované/ vypracované kampane zamerané na osvetu v problematike výchovy a výcviku zvierat, kastrácií, čipovania.

• Povinné zaradenie tém ochrany zvierat (výchova a starostlivosť o zviera, povinnosti majiteľov zvierat, čipovanie, kastrácie, útulky) do školských osnov ZŠ.

 

Svitá na lepšie časy?

Návrh spoločnej Európskej legislatívy (Animal Health Law), ktorá sa pripravuje už niekoľko rokov zahŕňa o.i. povinnú identifikáciu spoločenských zvierat mikročipom a tiež povinnú registráciu všetkých chovov. Podporili ho poslanci EP, členské štáty a Európska komisia a má zabezpečiť, že všetci chovatelia a predajcovia spoločenských zvierat (psy, mačky) budú musieť od r. 2020 povinne registrovať svoje chovy! Veľký úspech nadväzuje aj na dlhoročné snahy Eurogroup for Animals (Sloboda zvierat je jej členom).

 

Európskym parlamentom by mal byť zákon prijatý v druhom čítaní v júli a Európskou komisiou v septembri/ októbri 2015.

 

V EÚ žije v domácnostiach v súčasnosti 126 miliónov psov a mačiek a viac ako jedna tretina pochádza z nehumánnych ilegálnych chovov - t.j. neregistrované a teda nekontrolovateľné kompetentnými orgánmi (ŠVPS/RVPS) s nevhodnými podmienkami pre chov zvierat.

 

Prečítajte si viac v našej tlačovej správe.