Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Čo je to welfare zvierat?

„Welfare“ je anglické slovo, ktoré sa dá preložiť ako pohoda, blaho či prosperita. V spojitosti s hospodárskymi zvieratami hovoríme o vytvorení podmienok, v ktorých sú chránené pred fyzickou a psychickou nepohodou a v ktorých môžu realizovať svoje prirodzené správanie. „Welfare zvierat“ zahŕňa päť slobôd: 

 

 • 1.Sloboda od smädu, hladu, a nevhodnej výživy.                        
 • 2.Sloboda od nepohodlného prostredia.
 • 3.Sloboda od bolesti, zranení a chorôb.
 • 4.Sloboda realizovať prirodzené správanie.
 • 5.Sloboda od strachu a stresu.

 

 

 

Jednotlivé farmy uplatňujú tieto zásady v rôznej miere, alebo takmer vôbec. Najnižšie štandardy sa nachádzajú v intenzívnych veľkokapacitných chovoch, ktorých rozmach nastal po druhej svetovej vojne. Cieľom bolo vyprodukovať čo najviac mäsa, mlieka a vajec za čo najnižšie náklady. Výsledok bol zlacnenie živočíšnych výrobkov a ich široká dostupnosť pre obyvateľstvo. Cenu za tento luxus však zaplatili, a dodnes platia zvieratá. V týchto typoch veľkochovov zvieratá figurujú ako stroj na výrobu potravín a ich život je podriadený princípu maximalizácie zisku. V železobetónových maštaliach, bez denného svetla a s umelým osvetlením, sú im odopierané mnohé prirodzené potreby a zažívajú psychickú a fyzickú bolesť. Väčšina mäsa, mlieka a vajec, ktoré bežne kupujeme pochádza od zvierat chovaných v takýchto podmienkach.


Naopak, najvyššie štandardy welfare môžeme nájsť v ekologických chovoch. Výrobky ekologického hospodárstva sa na Slovensku oficiálne označujú ako “Bio“; v zahraničí sa môžeme stretnúť tiež s označením „Eko“ alebo „Organic“. Ekologické farmy musia spĺňať prísne kritériá, prechádzajú certifikačným procesom a podliehajú pravidelnej kontrole. To všetko má zabezpečiť najvyššiu možnú mieru uplatnenia piatich slobôd welfare. Konkrétne podmienky sa líšia v závislosti od druhu zvierat, no medzi základné zásady patrí poskytnutie voľného výbehu, pastvín či trávnatých plôch, obmedzenie hustoty chovu zvierat, prispôsobenie ustajňovacích priestorov potrebám zvierat, kŕmenie zvierat prirodzeným, čerstvým krmivom.Čo je welfare nosníc?

Nosnice sú sliepky určené na znášanie vajec (na rozdiel od brojlerov, čo sú kurčatá určené na spracovanie mäsa). Pochádzajú z kury bankivskej, volne žijúcej v pralesoch. K ich domestifikácii došlo pred niekoľkými tisíckami rokov, no stále nestratili mnohé zo svojho pôvodného správania a inštinktov.

Čo patrí k prirodzeným potrebám sliepok?

 • Vo vhodných podmienkach sa nosnice čulo pohybujú, hrabú, vyhľadávajú potravu a mávajú krídlami.
 • Prachovým kúpeľom si udržiavajú perie v dobrej kondícii.
 • V noci spávajú na vyvýšenom mieste aby sa chránili pred predátormi.
 • Pred znáškou majú silnú potrebu vyhľadať bezpečné miesto a postaviť si hniezdo.


Na to všetko majú vytvorené najlepšie podmienky v ekologických chovoch. Aj ďalšie alternatívne systémy chovu, ako je voľný chov, či podstielkový chov, vytvárajú nosniciam podmienky, v ktorých môžu realizovať svoje potreby, i keď nie v takej miere ako v ekologickom chove.


Klietkové chovy nosníc sú naproti tomu z hľadiska welfare úplne nevyhovujúce.

 • Neumožňujú vykonávanie žiadnej z uvedených prirodzených potrieb.
 • V preplnených klietkach má každá sliepka plochu menšiu ako hárok A4.
 • Pobyt v preplnených klietkach spôsobuje sliepkam veľké fyzické utrpenie – dochádza ku zlomeninám zoslabnutých kostí, k zakliesneniu medzi mriežkami, nemožnosť hrabania spôsobuje prerastanie pazúrov okolo drôtov, slabšie jedince sa k potrave a k vode nedostanú. V takýchto podmienkach niektoré sliepky pomaly a nenápadne hynú.

 


Prečo welfare nosníc?

Sloboda zvierat sa začala téme welfare nosníc venovať intenzívnejšie z dvoch dôvodov. Prvým z nich je vyššie opísaná bezútešná situácia nosníc v klietkových systémoch. Druhým dôvodom je jednoduchý spôsob pomoci, do ktorej sa môže zapojiť takmer každý komu na zvieratách záleží. Stačí prestať kupovať vajcia z klietkových chovov a začať kupovať vajcia z alternatívnych, neklietkových chovov. Už aj na Slovensku existujú viaceré alternatívne chovy a vajcia z podstielkového, voľného, či ekologického chovu dostať kúpiť v mnohých bežných predajniach a obchodných reťazcoch. Vzhľadom nato, že niektoré druhy alternatívnych vajec (napríklad podstielkové) sú cenovo porovnateľné s klietkovými, dokážeme takto urobiť veľa muziky za málo peňazí. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že je to účinný spôsob ako dosiahnuť pozitívnu zmenu v podmienkach chovu nosníc. My zákazníci máme obrovský vplyv, o ktorom zatiaľ netušíme. Je načase, aby sme ho začali využívať aj v prospech zvierat.