Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Existuje jediné riešenie, ako zachrániť túlavých psov v Rumunsku!

Ešte stále nie je jasné, ako sa udial tragický incident, pri ktorom bolo roztrhané malé dieťa. No už jasné je, že sú za to zodpovedné všetky túlavé psy v Rumunsku.

Riešenie je však zrejmé – jedine odchyt, kastrácia a opätovné vypustenie psa v prostredí, kde bol chytený, prinesú požadované a dlhodobé výsledky.

Samozrejme, že tento program treba realizovať celoplošne. Je veľa medzinárodných organizácií na ochranu zvierat, ktoré sú ochotné v Rumunsku pomôcť. Avšak miestne úrady im roky hádžu pod nohy polená, takže sa znova a znova začína so zabíjaním zvierat.

Preto musíme spoločne ukázať, že to nie je riešenie!

Pridajte sa k nám a pošlite na rumunskú ambasádu v Bratislave, Viedni, Berne a Berlíne protestnú výzvu rumunskému prezidentovi Traianovi Basescuovi.

Zozbieraných podpisov: 1177

Firma Meno a priezvisko Zamestnanie Mesto Komentár
Strana 1 z 236 >|
Linda Voltemarová právnička Bratislava
Kristína Kaščáková SK
Dominika Purgatová Liptovský Mikuláš, SK
Anna Hanzelová Žilina, SK
Maria Nemcekova
 •      
 •  

Pošlite, prosím, našu výzvu ďalej – vašim priateľom, známym, rodine.

 • Pošli to ďalej


Protestná výzva je zasielaná rumunskému prezidentovi Traianovi Besescuovi a na ambasady v Bratislave, Viedni, Berne a Berline.

--------

Dear Mr. President,
dear Madam or Sir,

we regret the tragedy of the child but it seems that it is not the fault of dogs. Such dramas should not repeat. But if you insist in applying the same methods of dog mass murder that has been conducted in Romania for 20 years and that has not resolved the problem in the streets, this risk will remain permanent.

We do not understand the interests of the Romanian authorities to continue or implement again a method that has proven over the world to be failed, expensive, but as well immoral, shameful.

We do not understand why, despite all the evidence:
 • the benefits of dog sterilization
 • the results obtained in Oradea, where, by the Sterilisation and Return programme, the number of stray dogs decreased from 5000 to 300
 • the outcomes of the World Health Organisation’s study (undertaken between 1981 and 1988) concluding that “the euthanasia or incarceration programmes which are both inefficient and expensive”
 • the experiences of other countries that, after years of mass murder without effect, implemented mass sterilization laws having noticeable effects,
you do not accept to implement the only solution for managing the dogs, that is the sterilisation and return of the gentle and healthy stray dogs, compulsorily accompanied by the sterilization of dogs with owners that are the main source of street dogs by mass abandoning. Approximately 5 million puppies are born in Romania in rural areas every year, some of them being killed by their owners and the others being abandoned in the street. So long as the dogs with owners will not be sterilized, through coherent programmes, the streets will never be free of dogs.

We also remind you:
 • the Constitutional Court of Romania decided (Decision 1/2012) that euthanasia is ILLEGAL as a stray dogs management method until all other solutions have been applied properly, uniformly and with responsibility by local authorities
 • The Lisbon Treaty (art. 13, TFEU) states that the “animals are sentient beings”
 • The European Parliament Resolution of 4 July 2012 on the establishment of an EU legal framework for the protection of pets and stray animals ( 2012/2670 (RSP )
We ask you for an URGENT STERILIZATION & RETURN LAW OF ALL STRAY AND OWNED DOGS

Romania is already known by animal cruelty. Please, be advised that if the killing of dogs starts, we will show to the entire world the reality of the dog camps, we will notify worldwide about the financial interests behind the business of killing dogs, we will withdraw any support that we have given so far to your country, we will boycott Romanian products and tourism, as no one will want to associate with a corrupt, cruel and immoral country.

Vaše meno


--------

Slovenská verzia listu:

--------

Vážený pán prezident,
Vážená pani/pán,

je nám ľúto tragédie dieťaťa, ktoré napadol pes. Avšak nazdávame sa, že vinu nenesie zviera. Ak trváte na masovom zabíjaní psov, ktoré sa počas 20 rokov v Rumunsku ukázalo ako neúčinné a neviedlo k riešeniu problému pouličných zvierat, riziká pretrvajú.

Nerozumieme, prečo Rumunsko pokračuje v používaní metód, ktoré sa po skúsenostiach vo svete ukázali ako neúčinné, drahé, a najmä nehumánne a hodné odsúdenia.

Nerozumieme, prečo, napriek všetkým dôkazom:
 • výhody kastrácie psov,
 • výsledky získané v Oradey, kde Program sterilizácie a návratu zvierat do pôvodného prostredia, znížil počet pouličných psov z 5000 na 300,
 • závery štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, uskutočnené v r. 1981-1988), ktoré uvádzajú, že „programy eutanázie a uväzňovania sa ukázali ako neefektívne a drahé“,
 • skúsenosti z iných krajín, kde k uspokojivému stavu neviedlo masové usmrcovanie zvierat, ale až prijatie kastračných zákonov,
neimplementujete jediné účinné riešenie na reguláciu stavov zvierat – kastráciu a návrat zdravých zvierat do pôvodného prostredia spolu so zavedením povinnosti majiteľov kastrovať svoje spoločenské zvieratá, pretože práve oni sú hlavným zdrojom vyhodených pouličných zvierat. Každoročne sa v Rumunsku narodí približne 5 miliónov šteniat, časť z nich je usmrtená svojimi majiteľmi, časť skončí na ulici. Pokým nebudú zvieratá systematicky kastrované v rámci sterilizačných programov, psy z ulíc nezmiznú.

Dovoľujeme si vám tiež pripomenúť:
 • Rozhodnutie Ústavného súdu Rumunska (1/2012), že eutanázia je nezákonná metóda regulácie stavov pouličných zvierat, ak nie je zvolená ako posledná možnosť po použití všetkých dostupných riešení aplikovaných zodpovedne a rovnomerne zo strany miestnych orgánov
 • Lisabonská zmluva (čl. 13, Dohody o fungovaní EÚ) definuje „zvieratá ako cítiace tvory“
 • Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o vytvorení právneho rámca EÚ pre ochranu domácich a túlavých zvierat (2012/2670 (RSP)

Žiadame Vás o urýchlené prijatie zákona o povinnej kastrácii pouličných zvierat, a tiež povinnosti kastrácie zvierat zo strany majiteľov.

Rumunsko je už známe svojou krutosťou k zvieratám. Prosím, buďte si vedomý toho, že v prípade, že zabíjanie psov bude pokračovať, svet sa dozvie o psích táboroch, finančných záujmoch spojených s usmrcovaním psov, budeme žiadať o vrátenie podpory, ktorú krajina dostala a budeme musieť bojkotovať rumunský cestovný ruch a produkty, pretože nik nebude chcieť vzťah s krajinou, ktorá sa spája s korupciou, krutosťou a nemorálnosťou.

Vaše meno