Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Koniec DOBY KLIETKOVEJ!

Každá generácia sa musí rozhodnúť, aké nespravodlivosti a krutosti už nebude viac tolerovať. Táto generácia by mala ukončiť DOBU KLIETKOVÚ! Je čas rozhodnúť sa.

Zo všetkých hrozných pomôcok používaných pre obmedzovanie zvierat, je klietka jednou z najhorších. Odmietame takú častú a chabú výhovorku, že pri výrobe potravín je chov v klietkach nutné zlo. Existujú alternatívy!

Klietky sú skľučujúcim obrazom našej spoločnosti...

Klietky väznia a obmedzujú; zabraňujú mnohým prirodzeným inštinktom a potrebám zvierat, držia zvieratá v izolácii (individuálne klietky) alebo natlačené na malom priestore (skupinové klietky). Prostredie klietok je chudobné, zväčša holé bez akéhokoľvek obohatenia na zamestnanie zvierat či pohodlný odpočinok, poskytujú minimum priestoru a znemožňujú pohyb. Mnohé sú navrhnuté tak, že neumožňujú zvieratám ani len zmeniť polohu či otočiť sa. Pletivové dno (aby mohli prepadať výkaly) spôsobuje zvieratám poranenia nôh. Výsledkom chovu v klietkach sú vážne zdravotné problémy a nepohoda.

Napriek očividným nedostatkom tejto zastaranej metódy je v Európe každoročne v klietkach väznených viac ako 700 miliónov hospodárskych zvierat.

 

Je čas na evolúciu

Škála zvierat chovaných v klietkach je širšia, než by sa väčšina z nás nazdala. Nosnice (v súčasnosti už v " obohatených klietkach "), ošípané (v klietkach pre gravidné prasnice a v pôrodných klietkach), kačice a husi (na pečeň foie gras), prepelice, králiky... Všetky tieto zvieratá sú väznené v klietkach intenzívnych chovov po celej EÚ! Problém sa pritom netýka len Európy...

 

Klietkový chov hospodárskych zvierat je celosvetový problém. Na svete trpia v klietkach miliardy zvierat.

 

KONIEC DOBY KLIETKOVEJ je kampaň, ktorej cieľom je ukončiť používanie všetkých klietok pre hospodárske zvieratá v EÚ. Na podporu vyzýva občanov, národné vlády členských štátov aj európske inštitúcie. Odstrániť všetky klietky sa nepodarí za noc... s Vašou pomocou to ale dokážeme!

 

332 miliónov králikov v EÚ. 99 % žije v klietkach!

Klietkový chov králikov znamená utrpenie pre milióny živých tvorov! Na farmách v EÚ sa ich každoročne dochová viac než všetkých ošípaných a kráv dohromady. Až 99 % z nich prežije svoj život v klietkach!

 

V lete 2014 navštívil tím Compassion in World Farming 16 králičích fariem v 5 krajinách EÚ. To, čo videli, ich šokovalo – zúfalé životné podmienky a úplne holé prostredie, v ktorom sa darí chorobám! Aby zvieratá vôbec prežili, rutinne im podávali antibiotiká (čo je zakázané).

 

Pozri si dokument z králičích fariem (pozor, mnohé zábery sú znepokojujúce)!

Tu dokument z českých fariem.