Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Kontajnerové medvede - Čo snimi?

V porovnaní so susediacimi krajinami je slovenská populácia medveďa hnedého síce stále bohatá, čo však neznamená, že nie je ohrozená. Medveď hnedý je v našom štáte chránený živočíšny druh (ohrozený druh s celoročnou ochranou). Vplyvom ľudskej činnosti, rozširovaním turistických zón a aktivity človeka sa prirodzené teritórium medveďa hnedého zmenšuje, neregulovaným zberaním plodov, zasahovaním do pôvodného biotopu i rozširovaním pasienkov hospodárskych zvierat strácajú medvede prirodzené podmienky na život a stávajú sa pre človeka škodnými a nebezpečnými. Každoročne sa potom objavuje niekoľko prípadov synantropných – ľudovo povedané - kontajnerových medveďov, ktoré prispôsobujú novej situácii svoj spôsob obživy tým, že sa priživujú najmä na odpadkoch, nechávajú sa prikrmovať turistami, pre ktorých sa stávajú vďačnou atrakciou a tak strácajú prirodzenú plachosť. Správa národných parkov musí potom zabezpečiť opatrenia, aby zabránila ich bezprostrednému styku s ľuďmi a ohrozovaniu ich zdravia. V prípade synantropných medveďov je získanie výnimky na odstrel záležitosťou dosť jednoduchou, pretože „ČO S NIMI?“ Ak sa vtedy ochranárom nepodarí nájsť ZOO prípadne rezerváciu, kde by mohol byť medveď umiestnený, je bez pardónu odsúdený na smrť.

 

Dôvody, prečo sa medvede stávajú synantropnými, ľudovo povedané kontajnerovými zvieratami, sú viaceré:

  • Medvede sú ochudobňované o úkrytové možnosti, čím sú donútené zvykať si na prítomnosť ľudí a postupne strácajú prirodzenú plachosť.
  • Lesné hospodárstvo a zberači lesných plodov narušujú štruktúru lesných porastov a ochudobňujú tak medvede o potravné zdroje. To sa najvýznamnejšie prejavuje v oblastiach, kde hlavnú potravu v jesennom období tvoria plody buka a duba, najmä v prípade vyrúbania takýchto porastov náhle a na dlhú dobu (optimálna fruktifikácia nastupuje až vo veku okolo 80-100 rokov). Medvede sú nútené preorientovať sa na náhradné zdroje.
  • Neuzavreté odpadky v blízkosti turistických zariadení v biotope medveďa sa stávajú ľahko dostupným zdrojom potravy.
  • Prikrmovanie medveďov poľovníkmi predstavuje neprirodzený zdroj potravy, na ktorý si ľahko zvykajú.
  • Synantropnými jedincami sa najčastejšie stávajú mladé jedince. Narušenie sociálnej štruktúry populácie - jej premladenie preto zvyšuje riziko vzniku synantropných jedincov.

 

 

Sloboda zvierat vidí jediné efektívne riešenia v prevencii: okamžité riešenie problematiky odpadov v oblastiach chránených území, rezervácií a národných parkov, obmedzenie ďalšieho rozširovania turistických zón, sprísnenie ochrany prirodzených biotopov a sieti chránených území, podpora ochrany hospodárskych zvierat psami pred šelmami, systém odplašovania, zákaz spoločných poľovačiek, úprava regulačného odstrelu medveďov.