Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Kompetentné orgány

 

 

  • Vahláška Ministerstva pôdohodpodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá – 123/2008
  • Zákon o veterinárnej starostlivosti - 488/2002
  • Vyhláška o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat - 231/98
  • Vyhláška o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat - 230/98
  • Nariadenie vlády ustanovujúce minimálne normy ochrany teliat - 270/2003
  • Nariadenie vlády ustanovujúce požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely - 289/2003 alebo iné vedecké účely - 270/2003
  • Nariadenie vlády ustanovujúce podrobnosti o ochrane zvierat pri prepravepožiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely - 302/2003
  • Nariadenie vlády ustanovujúce požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania - 315/2003
  • Nariadenie vlády ustanovujúce o ochrane zvierat chovaných na farmárske účelypožiadavky na ochranu zvierat - 322/2003


 

 

Download:

subory DOC (Word), pdf.