Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

LIBERTY for DOGS in Slovakia

 

Čo je projekt Liberty for DOGS in Slovakia?


Spolupráca s partnerskou organizáciou Retriever in Not e.V bola odskúšaná v roku 2009, kedy jej prostredníctvom bolo zachránených a umiestnených v Nemecku okolo 90 zvierat.


Projekt naväzuje na jeden z hlavných projektov organizácie Retrevier in not e.V „Liberty for Dogs“ realizovaným na území Slovenska. Jeho cieľom je mapovanie chovov čistokrvných zvierat s dôrazom na kontrolu chovu podľa wellfare v spolupráci s príslušnými RVPS – snaha o zjednanie nápravy pri chove, resp. vykonanie krokov potrebných na jeho zrušenie v prípade zistenia závažných porušení.


Pre koho je projekt LIBERTY for DOGS?


Jednou sú registrovaní chovatelia, dodržiavajúci aspoň základné podmienky wellfare, ktorí však po niekoľkých rokoch využívania chovných zvierat nemajú pre ne odbyt, chovné samice produkujú málo šteniat a preto po 4-5 rokoch veku zvieraťa tieto eutanázujú, resp. v poslednej dobe v súvislosti so zníženou kúpyschopnosťou obyvateľstva rušia chovy – darovaním celých chovov jednotlivých rás.


Pre týchto chovateľov je v rámci Projektu ponúknutá možnosť BEZODPLATNÉHO odovzdania zvieraťa do útulku Slobody zvierat.


V druhej línii je riešenie problémov s chovateľmi porušujúcimi podmienky chovu wellfare , nelegálnymi chovateľmi – tzv. „masovými producentmi „ šteniat.


Túto problematiku Sloboda zvierat rieši v úzkej súčinnosti so zodpovednými orgánmi štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní a v neposlednej miere aj daňovými úradmi.

Avšak táto cesta je bohužiaľ kvôli zdĺhavej agende a nedokonalostiam v potrebnej legislatíve behom na dlhé trate s často neistým výsledkom.


Transport zvierat je realizovaný systémom TRACES (vývozné dokumenty, ktoré informujú o prevoze zvierat všetky príslušné pohraničné zložky jednotlivých krajín ako i štátnych veterinárov krajín cez ktoré transport prechádza ). Sloboda zvierat sa týmto stala prvou a zatiaľ jedinou organizáciou na Slovensku transportujúcou zvieratá bezodplatne výhradne z dôvodu záchrany ich života, podľa platnej legislatívy EU. Veríme že pri tomto nás budú nasledovať aj ostatné ochranárske združenia, aby sa v budúcnosti vyhli podozreniam z nelegálneho vývozu zvierat do zahraničia.


Ako projekt pomáha zvieratám


Všetky zvieratá darované alebo odobraté chovateľom sú veterinárne ošetrené, v prípade potreby sú vykonané nevyhnutne nutné operačné zákroky, sú VYKASTROVANÉ- aby sa zabránilo ich ďaľšiemu zneužitiu na chov, sú zaočkované, označené čipom a ponúknuté na adopciu.


V prípade nezáujmu o adopciu v rámci útulku sú po 21 dňoch karantény ponúknuté na adopciu cez organizáciu Retriever in Not, e.V. Táto doba je nutná z dôvodu dľžky ochranného zaočkovania pre ich prevoz.


Partner projektu Retriever in Not


Organizácia Retriever in Not e. V je jedným z najväčších ochranárskych združení v Nemecku.

Pracuje na báze dočasnej opatery v rodinách, kam je zviera okamžite po príchode umiestnené, je mu zabezpečené kompletná veterinárna starostlivosť ale najmä po rokoch trápenia v chovných kotercov láska a opatera v rodine. O jeho pobyte sa vedie denník na stránkach organizácie s detailným popisom jeho povahy, správania a iných potrebných informácií pre budúcheho majiteľa.

Majiteľom zvieraťa je naďalej organizácia Retriever in not e.V, ktorá všetkých žiadateľov a adopciu kontroluje a má právo adopciu odmietnúť. Team spolupracovníkov tvorí cca 60 ľudí , vo všetkých regiónoch Nemecka ktorí pracujú bez nároku na mzdu.

Je dôležité uviesť, že bez tejto spolupráce, by nebolo v silách Slobody zvierat zachraňovať chovné zvieratá v takom množstve, lebo ak by sme nemali istotu ich odchodu cez partnerskú organizáciu po uplynutí doby karantény kapacity útulku by neboli dostatočné na ich daľšiu záchranu.Do dnešného dňa bolo v rámci Projektu Liberty for Dogs in Slovakia zachránených okolo 800 zvierat!