Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Na etikete záleží!

Kampaň Labelling matters žiada Európsku komisiu povinne označovať všetky živočíšne produkty (mäso, mlieko, syry...) podľa spôsob chovu tak ako je tomu u vajec.

 

Spotrebiteľ sa tak bude mať možnosť z obalu rýchlo a ľahko dozvedieť, v akých podmienkach žilo zviera (veľkochov, voľný chov, biochov) a bude sa môcť zodpovedne rozhodnúť o nákupe. Európania budú mať konečne šancu podporiť chovy priateľské k zvieratám.

 

 

8 z 10 spotrebiteľov chce produkty z chovov priateľských k zvieratám.

Podľa najnovšieho prieskumu (QA, júl 2013) až 8 z 10 spotrebiteľov EÚ chce vedieť, z akého chovného systému pochádzajú mliečne produkty a mäso, ktoré kupujú. Väčšina kupujúcich zároveň uvádza, že podľa etikety takmer nikdy nedokáže identifikovať, či mliečny výrobok alebo mäso pochádzajú z chovu humánneho k zvieratám.

Povinné označovanie produktov zruší diskrimináciu dobrých farmárov, pretože ich produkty konečne odlíši od produktov z veľkochovov, podporí rozvoj fariem s lepšími podmienkami a zlepší život miliónov kurčiat, sliepok, moriek, kačíc... chovaných v EÚ na mäso .

 

Európska komisia hlasy európskej verejnosti dlho ignorovala, tento rok prehodnocuje zavedenie povinného označovania hydinového mäsa! K tomuto kroku sa zaviazala už v roku 2012 (Stratégia Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015).

 

Preto sa pridávame k desiatkam medzinárodných organizácií a žiadame zaviesť jasné označovanie produktov podľa spôsobu chovu, tak ako je tomu od roku 2004 u vajec (3 - klietkový chov, 2 - podstielkový chov, 1 - voľný chov, 0 - biochov).

 

Najprv vajce, potom sliepka alebo 39Days4Rosa

Jednoduchý prehľadný systém značenia vajec si u spotrebiteľov získal veľkú popularitu a významne pomohol zvýšiť welfare nosníc. Podľa údajov EK podiel neklietkových chovov v Európe vzrástol z 19,7% (r. 2003) na 42,2% (r. 2012) /zdroj CIRCABC, 2013/.

 

Pilotným projektom kampane Na etikete záleží je iniciatíva 39Days4Rosa.

Spolu so zahraničnými partnerskými organizáciami na ochranu zvierat chceme upozorniť európsku verejnosť na chovné podmienky hydiny na mäso a žiadame Európsku komisiu o zavedenie povinného označovania hydinového mäsa na obaloch produktov.