Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Naša minulosť

 

Ich život je v našich rukách

Nadšenie a láska v srdciach skupiny ľudí stáli na začiatku rozhodnutia založiť organizáciu Sloboda zvierat. Po 12 rokoch práce pre zvieratá sa počet takýchto ľudí rozrástol na niekoľko tisíc. Dnes má Sloboda zvierat centrum v Bratislave, viacero pobočiek po celom Slovensku a vyvíja množstvo aktivít. Našim cieľom je zastaviť krutosti na zvieratách a presadzovať zdravé spolunažívanie ľudí a zvierat. SLOBODA ZVIERAT je celoslovenská organizácia pre ochranu zvierat a ich pohody (welfare), ktorá pracuje formou kampaní, zmeny legislatívy, výchovy a osvety a priamou záchranou zvierat v útulkoch pre zvieratá.


Kampaň proti býčim zápasom

bola úspešná, český podnikateľ v roku 1993 od svojho zámeru odstúpil a býčie zápasy sa na Slovensku nikdy neuskutočnili.


Vydávanie časopisu PreCit

informujúcom o právach zvierat, činnosti organizácie a konkrétnych možnostiach pomoci zvieratám. Časopis vychádza už desiaty rok.


Výstavy Dni otvorených očí

Umelecko – dokumentačné svedectvá o zaobchádzaní človeka so zvieratami. Tieto šokujúce putovné výstavy navštívilo viac ako 50 000 ľudí.


Kampaň Učiť k súcitu

za zastavenie pokusov na zvieratách na stredných a základných školách. Výsledkom bolo 75.000 podpisov na petícii a úspešné zastavenie pokusov v roku 1994.


Kampaň za zastavenie testovania kozmetiky na zvieratách

začala v roku 1995 ako jedna z najintenzívnejších kampaní: stovky listov, desiatky akcií, nespočetné množstvo rokovaní, petícia s podpismi 97.000 občanov SR. V roku 1999 ministerstvo zdravotníctva požiadavke verejnosti vyhovelo a zakázalo akékoľvek použitie zvierat pri registrovaní domácich a zahraničných výrobkov na Slovensku. Súčasťou kampane bolo pripojenie sa k celosvetovej kampani Bojkot Gillette.


Kampaň Libearty

od roku 1995 bola súčasťou celosvetovej kampane za záchranu medveďov v Číne. Pod petíciu, ktorá bola odovzdaná čínskemu veľvyslanectvu, sa podpísalo vyše 41 000 ľudí z celého Slovenska.


Zákon na ochranu zvierat

bol po trojročnej kampani a najmä lobovaní u kompetentných v roku 1995 prijatý. V roku 1998 boli prijaté ďalšie vykonávacie vyhlášky k zákonu.


Otvorenie útulku v Bratislave

Víťazstvo v konkurze na vykonávanie asanačnej činnosti v Bratislave v roku 1995 bolo skutočným úspechom pre zvieratá. Dovtedy túto prácu vykonávala šarhovská služba.


Prvá pohotovostná telefónna linka 187 na pomoc zvieratám
bola zriadená v roku 1996. Pri príležitosti jej zavedenia sa uskutočnila veľká kampaň „Potrebuješ priateľa? Volaj 187“. Aj vďaka tejto linke boli zachránené tisícky zvierat.


Deti opusteným zvieratkám

v roku 1996 bola rozsiahlou akciou s výchovným charakterom pre deti ZŠ. Jej súčasťou bola zbierka na pomoc opusteným a týraným zvieratám a maľovanie autobusu. Vyvrcholením bola veľká výstava s tisíckami detských kresieb zachytávajúcich vzťah detí k zvieratám.


Kampaň „Šarhov preč“
začala v roku 1996 prieskumom šarhovní na Slovensku, kde boli zistené mimoriadne kruté praktiky v nakladaní s túlavými zvieratami. Cieľom kampane bolo poukázať na nehumánnosť takéhoto riešenia problému túlavých zvierat.

Infoturné o kontrole populácie túlavých zvierat po Slovensku
sa uskutočnilo v rámci programu „Kontrola populácie túlavých zvierat“ presadzujúceho účinné a humánne riešenie problematiky zvierat v mestách.


Kampaň za zákaz biopsie
hospodárskych zvierat a jej nahradenie alternatívami. Biopsia prasiat bola v roku 1997 zastavená.

Inšpekcia ZOO záhrad na Slovensku
v spolupráci so špičkovými odborníkmi zo Svetovej spoločnosti na ochranu zvierat WSPA.


Kampaň „Čas pre zmenu, čas pre súcit“

za novelizáciu zákona na ochranu zvierat a skončenie zabíjania zvierat na uliciach. Pod petíciu sa v roku 1998 podpísalo viac ako 196.000 občanov. Kampaň bola v roku 2001 obnovená.


Kampaň „Nenechajte sa chytiť v kožuchu“

o krutých praktikách v kožušinovom priemysle a vyzývajúca k nenoseniu kožušín. Prieskumy na kožušinových farmách, zverejňovanie reality cez médiá, letáky, pochody a pravidelné protestné akcie pred kožušníctvami v rokoch 1997-2001 .


Kampaň Cirkus áno, ale bez zvierat

predstavovala v rokoch 1998-99 množstvo informačných a protestných akcií za zlepšenie životných podmienok pre divožijúce zvieratá v cirkusoch s výzvou nepodporovať svojou návštevou utrpenie zvierat v cirkusoch.


Putovná výstava o hospodárskych zvieratách

v 18 metrovom kamióne putovala v roku 2000 po celom Slovensku a informovala o zdrvujúcej realite života hospodárskych zvierat.


Turné za práva zvierat v lete 2000

4. október 2000– Kúp si srdce
Prvá celoslovenská zbierka pri príležitosti Svetového dňa zvierat.


Zapojenie sa do kampane za novelizáciu Zákona o CITES o ochrane voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, ktorá bola koncom roku 2001 schválená.