Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

O nás

 

Nadšenie a láska v srdciach skupiny ľudí stáli na začiatku rozhodnutia založiť organizáciu Sloboda zvierat. Po 19 rokoch práce pre zvieratá sa počet takýchto ľudí rozrástol na niekoľko tisíc. Dnes má Sloboda zvierat centrum v Bratislave, viacero pobočiek po celom Slovensku a vyvíja množstvo aktivít. Našim cieľom je zastaviť krutosti na zvieratách a presadzovať zdravé spolunažívanie ľudí a zvierat.

 • Priama záchrana zvierat
  Denne zachraňujeme zvieratá v uliciach, kanáloch, vyhodené, stratené, týrané. V útulku im poskytujeme strechu nad hlavou, liečime ich, kŕmime. Dávame im lásku, starostlivosť a cieľom je nájsť im pôvodný, alebo nový domov. Zachraňujeme všetky zvieratá bez rozdielu a naše útulky sú už v Bratislave, Piešťanoch, Nitre, Lučenci. Prešetrujeme prípady týraní, prevádzkujeme linku tiesňového volania 16 187. Podávame pomocnú ruku všetkým zvieratám. Každoročne zachránime viac ako 2000 zvierat.
 • Kampane
  Naším cieľom nie je iba zvieratám pomáhať, ale aj týraniu predchádzať. Preto organizujeme množstvo kampaní, ktorých cieľom je upozorniť verejnosť na utrpenie zvierat, rovnako sa snažíme vplývať na kompetentných. Organizujeme najrôznejšie podujatia ako koncerty, výstavy, prednášky. Pripravujeme akcie, pochody, demonštrácie, informačné stánky a turné. Spolupracujeme s masmédiami, vydávame tlačové materiály, časopis PreCit, komunikujeme s verejnosťou.
 • Odborná činnosť
  Za dverami kancelárií sa odohráva každodenný maratón - oslovujeme kompetentných, riešime právne kauzy, dokumentujeme týrania. Vykonávame vlastný tajný prieskum, robíme analýzy, získavame najnovšie informácie. Spolupracujeme s odborníkmi, vedcami, spolupracujeme so zahraničnými organizáciami. Aktívne lobujeme, komunikujeme so samosprávami a štátnou správou. Sme členmi Svetovej spoločnosti pre ochranu zvierat WSPA a viacerých Európskych koalícií.
 • Peniaze
  Celá naša činnosť je financovaná prevažne z darov verejnosti. Nedostávame žiadnu podporu od štátu a rovnako nemáme výrazných sponzorov ani zdroje zo zahraničia. Súčasťou našej práce je dennodenná prosba o podporu, vďaka ktorej môžeme vykonávať našu činnosť.
 • Hospodárske zvieratá
  Na Slovensku žije obrovské množstvo hospodárskych zvierat - kráv, sliepok, prasiat, kurčiat - chovaných pre našu obživu. Ich život je však mnohokrát plný bolesti a utrpenia: zlé ustajnenie, preplnené strastiplné transporty, na záver nehumánna porážka.
  Našim cieľom je zastaviť ich utrpenie a presadzujeme zmenu od intenzívnych chovov k voľným chovom a humánnemu zaobchádzaniu. Podarilo sa nám odhaliť krutosti na farmách, informovať verejnosť, presadiť legislatívne zmeny.
 • Divožijúce zvieratá
  Divožijúcim zvieratám v zajatí je upierané všetko, čo robí život životom. Neprimerané podmienky chovu v ZOO záhradách a v cirkusoch, obchod s ohrozenými druhmi prekvitá, nie je zabezpečená dostatočná regulácia poľovníctva a rybárstva. Našim cieľom je jasne určiť štandardy a licencie pre ZOO záhrady, zakázať cirkusy so zvieratami, zriadiť kontrolu lovcov. Podarilo sa nám vykonať podrobnú inšpekciu ZOO záhrad, organizovali sme množstvo protestov proti cirkusom. Upriamili sme pozornosť verejnosti na problematiku kožušinových zvierat.
 • Pokusné zvieratá
  Na Slovensku existujú desiatky laboratórií a každoročne v nich trpia a umierajú tisíce zvierat. Testuje sa prakticky všetko, robia sa najrozličnejšie pokusy... Zvieratám sú nanášané chemikálie do očí, žalúdka, na vyholenú kožu, sú ožarované, fixované, otravované jedmi. Našim cieľom je obmedziť všetky zbytočné experimenty a nahradiť ich alternatívami. Podarilo sa nám zakázať pokusy na stredných školách, dosiahnuť zákaz testovania kozmetiky na zvieratách.
 • Spoločenské zvieratá
  Denne vyhadzované na ulicu, zomierajú od hladu, zimy, utýrané. Neexistencia útulkov dáva zelenú šarhovským službám, ktoré zvieratá likvidujú z ulíc ako odpad... Neexistuje evidencia zvierat, preventívne opatrenia v obciach. Doteraz sa nám podarilo zachrániť z ulíc a umiestniť viac ako 10.000 zvierat. Fungujú už prvé útulky a pričinili sme sa o vznik legislatívy.
 • Inšpekcie
  Aj keď týranie je na dennom poriadku, verejnosť ani nevie, že z našich daní máme platených štátnych inšpektorov ochrany zvierat. Zákon na ochranu zvierat tak platí len na papieri. Páchatelia krutostí nie sú dostatočne postihovaní.  Našim cieľom je vytvoriť efektívnu sieť dobrovoľných inšpektorov ochrany zvierat a zaviesť centrálnu Linku proti krutosti. Zorganizovali sme školenie pre štátnych inšpektorov, sami sme vyšetrili mnohé prípady týraní.