Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dostali ste od nás listovú zásielku a chcete si overiť aké osobné údaje o Vás uchovávame?


Pokiaľ máte list pri sebe, použite na overenie údajov GDPR aplikáciu.


Pokiaľ pri sebe listovú zásielku nemáte, napíšte nám na adresu:
SLOBODA ZVIERAT
Mlynské Nivy 37
821 09 Bratislava
Tel: 02 / 3266 0182
E-mail: rt@slobodazvierat.sk


Na Vašu žiadosť odpovieme do 10. pracovných dní.


Ďakujeme


Viacej informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu:


Základné pojmy

Osobný údaj je každá informácia o fyzickej osobe (subjekte údajov), na základe kterej je možné fyzickú osobu identifikovať.


Subjektom údajov je žijúca fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Subjektom údajov v zmysle GDPR nie je právnická osoba a na údaje, které sú spracúvané o právnickej osobe sa teda GDPR nevzťahuje, pretože údaje vzťahujúce se k právnickej osobe nie sú údajmi osobnými. GDPR nevzťahuje svoju pôsobnosť na údaje o zosnulých osobách.


Správca a Spracovateľ  Správca ako aj Spracovateľ sú právnické, prípadne fyzické osoby, které osobné údaje spracúvajú.


Správca (v tomto prípade SLOBODA ZVIERAT) je tým, v koho „prospech“ sú osobné údaje spracúvané. Za ich spracúvanie je Správca osobne zodpovedný. Správca rozhoduje o účelu, spôsobe, rozsahu a metodách akými sú osobné údaje spracúvané.


Spracovatel (v tomto prípade SLOBODA ZVIERAT a subjekty, které SLOBODA ZVIERAT spracúvaním poverí) je oproti tomu osoba, ktorá spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe pokynov (poverenia) a v prospech správcu. Medzi správcom a spracovateľom vzniká zmluvný vzťah. Primárne zodpovedným vo vzťahu k subjektu osobných údajov je vždy správca, nie spracovateľ. Avšak v niektorých prípadoch sa subjekt osobných údajov môže priamo obrátiť na spracovateľa.1. Všeobecné

SLOBODA ZVIERAT spracúva a uchováva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpisy – tzn. v súlade s nariadením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/ 679 z dňa 27. apríla 2016.


2. Aké osobné údaje spracúvame?

Medzi osobné údaje, s kterými pracujeme patria:
• Titul
• Meno a priezvisko
• Adresa
• E-mailová adresa (pokiaľ bola poskytnutá)
• Telefonne číslo (pokiaľ bolo poskytnuté)
• Dátum narodenia (pokiaľ bolo poskytnuté)
• IČO a DIČ (pokiaľ boli poskytnuté)
• Číslo bankového účtu (pokiaľ bolo poskytnuté)
• Spôsob získania Vašich údajov
• Poskytovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Na základe iných nariadení musíme však Vaše osobné údaje v niektorých prípadoch ukladať aj po Vašej žiadosti o ich vymazaní. Napríklad ak ste nám poskytli finančný dar, údaje o ňom musíme v účtovníctve ukladať po dobu desiatich rokov.


2. Ako Vaše osobné údaje spracúvame?

SLOBODA ZVIERAT používa Vaše osobné údaje pre následujúce účely: • pre spracúvanie darov
• pre komunikáciu s darcami
• pre informovanie o našich projektoch a ich výsledkoch
• pre odpovede na Vaše otázky
• pre získanie spätnej väzby
• pre úpravu Vaších osobných údajov a pri uplatnení Vaších práv v súlade s normami na ochranu osobných údajov. Napríklad aby sme Vám umožnili prístup k Vašim osobným údajom.
• pre plnenie si povinností vyplývajúcich z platných právnych noriem.


4. Kto má prístup k Vaším osobným údajom?

Vaše osobné údaje poskytujeme niekoľkým tretím stranám ako sú:
• poskytovatelia služieb, pre ktorých je nevyhnutné mať prístup k Vaším osobným údajom pre poskytovanie služieb (včetne poskytovateľov, ktorí pre nás spracúvajú osobné údaje v našom zastupení pre účely komunikácie s darcami, ukladanie a úprava dát, pri poskytování IT a marketingových služieb a datovej analytiky)
• orgány verejnej správy
• odborní poradcovia (účtovníci, auditori, právnici a dalšie obchodné kontakty)


Tieto tretie strany sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, prípadne v dalších krajinách v rámci Evropského hospodárskeho priestoru (EHP). Znenie platných zákomov o ochrane osobných údajov sa môže v daných krajinách líšiť. SLOBODA ZVIERAT vstupuje do zmluvných vzťahovej výhrade s tretími stranami, u ktorých sme presvedčený, že dodržujú odpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov a vždy jednajú v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov.


5. Vaše práva vo vzťahu k Vaším osobným údajom

Vašim právom je nás požiadať o výpis Vaších osobných údajov, ktoré spracúvame v databáze a získať popis k akému účelu boli použité. V prípade, že zistíte, že nami uchovávané údaje sú nepresné, alebo že dôvod na aký boli získané už neexistuje, prosím kontaktujte nás. Kontakty nájdete uvedené na konci.


Ďalej máte následovné práva:
• Právo na omezenie spracúvania – pokiaľ nás chcete dočasne prestať podporovať, spochybníte správnosť údajov, alebo pokiaľ vznesiete námietku proti spracúvaniu.
• Právo na vyradenie, či výmaz – máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vyradili, alebo vymazali z databáze (včetne súhlasu s priamym marketingom, to však neplatí v prípadoch kedy máme právo a povinnosť pokračovať v spracúvaní Vašich osobných údajov).
• Právo vzniesť námietku voči spracúvaniu z dôvodu opravneného zájmu– v rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov.


6. Kontakty

Vaše osobné údaje a spôsob ich použitia si môžete skontrolovať na: https://check.bluedrm.com


Kontaktovat nás môžete na adrese:
SLOBODA ZVIERAT
Mlynské Nivy 37
821 09 Bratislava
Tel: 02 / 3266 0182
E-mail: rt@slobodazvierat.sk


V prípade, že nie ste spojokný ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme, prosím, kontaktujte nás.


7. Zmeny v prehlásení

SLOBODA ZVIERAT si vyhradzuje právo na úpravu tohoto prehlásenie vzhľadom na implementáciu a interpretáciu Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).


8. Zoznam tretích strán, ktorým SLOBODA ZVIERAT poskytuje Vaše osobné údaje

• BlueDRM GmbH
• Slovenská pošta, a. s.