Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Odovzdávame petíciu


Sloboda zvierat odovzdala Ministerstvu pôdohospodárstva petíciu žiadajúcu zákaz používania zvierat v cirkusoch.


Ku dňu 30.1. 2015 sme ministerstvu celkovo odovzali petíciu s 54 057 podpismi občanov Slovenskej republiky.


 

 


 

4.10. 2012 na Svetový deň zvierat sme odovzdali Ministerstvu pôdohospodárstva (MP) Petíciu požadujúcu zákaz používania zvierat v cirkusoch na území SR. Podpísalo ju 27 657 ľudí.

Ministra sme oslovili otvoreným listom a sformulovali sme aj návrh zákonadôvodovú správu

Odpoveďou MP na našu kampaň a petíciu (elektronickú a papierovú) nebol zatiaľ návrh zákona zakazujúceho cirkusy, iba prísľub sprísnenia kontrol zdravia a pohody zvierat vo všetkých cirkusoch na našom území. Píše o tom Pravda a ďalšie médiá. Sloboda zvierat sa stala členom tímu a na stretnutiach s MP a predstaviteľmi ŠVPS dohodla stratégiu na rok 2013. Úlohou Slobody zvierat bolo pripraviť podklady k vypracovaniu písomného usmernenia pre všetkých štátnych inšpektorov (RVPS) na kontroly cirkusov.

 

V období 2012-2015 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí zástupcov Slobody zvierat a MPRV SR, a v januári 2015 sme sa dohodli na novelizácii Zákona o veterinárnej starostlivosti 39/2007 o zákaz vybraných druhov divožijúcich zvierat v cirkusoch.

 

Pracovný návrh pripravený MPRV SR dostala Sloboda zvierat na stretnutí k nahliadnutiu a mal byť dopracovaný v blízkom čase. Zo strany SZ bolo navrhnuté aj alternatívne znenie zákona - formulovanie tzv. pozitívneho zoznamu povolených zvierat, ktorý by pomohol ako jednoznačejšiemu výkladu, tak i jednoduchšej implementácii v praxi.