Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Život a smrť na kožušinovej farme

Zvieratá chované na kožušinových farmách majú nevyhovujúce životné podmienky. Takmer všetky druhy tzv. kožušinových zvierat považujeme za divožijúce, nakoľko neprešli dlhodobým procesom domestikácie, preto je veľmi obtiažne vytvoriť im v zajatí vhodné podmienky pre plnohodnotný život. Líšky si vo voľnej prírode vyhrabávajú hlboké nory, kde sa cítia bezpečne, norky zas žijú vždy v tesnej blízkosti vodných plôch. Pozorovaním sa zistilo, že líšky a norky chované v zajatí potrebujú na uspokojenie aspoň niektorých svojich prirodzených potrieb dostatočný priestor na lezenie a predmety na hranie. Hniezdne boxy sú taktiež veľmi cenným prvkom, avšak k dispozícií ich majú len chovné samice.

 

Na kožušinových farmách sú zvieratá chované v malých batériových klietkach kde spodná časť pozostáva iba z tenkého pletiva, majú nedostatok priestoru a nie je im umožnené napĺňať ich prirodzené etologické potreby. Podmienky sú veľmi strohé. Napríklad pre norky je voda v ich prirodzenom prostredí nevyhnutnosťou, na farmách však majú prístup len k malej miske s vodou na pitie.

 

Zvieratám nie je umožnené formovať adekvátne sociálne väzby – hierarchiu. Druhy, ktoré sú v prírode samotárske, sú síce chované v samostatných klietkach, ale v tesnej blízkosti ostatných jedincov. U líšok vedie táto blízkosť medzi dominantnými a submisívnymi jedincami ku zraňovaniu, usmrcovaniu, či dokonca požieraniu mláďat ich vlastnými matkami. Vo Fínsku a Švédsku takto zomrie až 30% líščich mláďat ešte pred odstavením.

 

Okrem chorôb, poranení a fyzických abnormalít spôsobených neadekvátnym spôsobom chovu trpia tzv. kožušinové zvieratá aj poruchami správania. Patrí medzi ne stereotypné opakovanie nezmyslených pohybov (chodenie do kruhu, skákanie oproti pletivu), sebapoškodzovanie (obhrýzanie chvostov o norkov), či požieranie vlastných mláďat (u líšok).

 

Zvieratá na kožušinových farmách zažívajú veľa stresujúcich zážitkov. Patrí medzi ne vyberanie z klietok za pomoci dlhých kliešťov, alebo umelé oplodňovanie líšok, ktoré často vedie k bolestivým zraneniam.

 

Spôsoby usmrcovania sa líšia podľa krajiny aj konkrétneho druhu. Norky sa najčastejšie usmrcujú v plynových komorách otravou oxidom uhličitým, alebo oxidom uhoľnatým. Líšky zas elektrickým prúdom, pričom jedna elektróda ja zavedená do konečníka a druhá do úst. Zvieratá do 5kg sa smú usmrcovať ranou do hlavy, bežne sa tiež využíva otrava chloroformom či podanie vysokej dávky anestetík. Pri usmrcovaní je povolené znehybnenie zvieraťa, čo je takisto veľmi stresujúce.

 

V minulosti bola väčšina zvierat určená na produkciu kožušín lovená do pascí vo voľnej prírode. Táto praktika je stále bežná v Amerike, hlavne na lov šeliem. Zviera v pasci umiera pomaly, hladom či vyčerpaním, až kým pre neho lovec nepríde. Viac ako 75% všetkých tzv. kožušinových zvierat je dnes odchovaných na farmách.