Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Prejavme našim kravám trochu lásky!

Máme radi naše kravy. Preto chceme, aby sa mali dobre.

Asi nie je žiadnym prekvapením, že máme radi naše kravy. A preto chceme pre ne len to dobré. Smutnou pravdou ale je, že nie všetky naše európske priateľky sa majú dobre, pretože úroveň zdravia a pohody /welfare/ zvierat je v krajinách EÚ veľmi rozdielna. Je čas to zmeniť. Chceme, aby zdravú stravu a čerstvú vodu, pohodlné ustajnenie, a prirodzený pohyb a pastvu na zelenej lúke, ako sa na kravy patrí, mali všetky európske kravy. A na to, aby sme to dosiahli, potrebujeme vašu pomoc. Pretože máme radi naše kravy!

Mlieko mlieko mlieko… 18 litrov denne!

Na svete je okolo 250 miliónov kráv chovaných na mlieko. Najväčším producentom mlieka je EÚ (23 mil. kráv) a USA (10 mil.). Za posledných 50 rokov sa produkcia mliečnych fariem dramaticky zintenzívnila. S cieľom dostať z dojníc maximum bolo vyšľachtené holsteinské plemeno (najvyužívanejšie plemeno v Európe a USA), ktoré je schopné veľkých výnosov - až 18 litrov mlieka denne. Produkcia mlieka sa tak za 40 rokov viac ako zdvojnásobila.

Zvládli by ste kaťdý deň 8-hodinový maratón?

Ak by krava produkovala mlieko len pre svoje svoje teliatko, ako je pre ňu prirodzené, vyprodukovala by 3-4 litre mlieka za deň. Pri tvorbe 18 litrov mlieka denne vynakladá krava enormné úsilie a podľa výpočtov vedcov jej organizmus podstupuje každodennú záťaž, ktorá sa vyrovná behu 8-hodinového maratónu! Málokto navyše vie, že na to, aby krava bola schopná produkcie mlieka, musí byť každý rok otelená (oplodnená a vynosiť a porodiť teliatko)!

Po 3 rokoch driny končia na bitúnku

Záťaž, ktorú na dojnice kladú požiadavky mliečneho priemyslu, by mali byť aspoň čiastočne kompenzované kvalitnou starostlivosťou. Opak je však pravdou. Veľký počet dojníc v EÚ trpí neadekvátnou starotlivosťou - zlou stravou, nevhodným ustajnením a odopieraním prirodzeného správania... Výsledkom obrovských nárokov a zlej starostlivosti sú totálna vyčerpanosť zvierat, choroby (ochorenia kĺbov a krívanie, mastitída - zápal mliečnych žliaz, neplodnosť) a nízky priemerný vek - po troch rokoch končia dojnice na bitúnku.

Veľkochov? Veľkochov...

Neadekvátne ustajnenie prináša nepohodlie, zranenia a neumožňuje adekvátne správanie - nedovoľuje kravám napr. pohodlne si ľahnúť.

Nevhodná strava spôsobuje mnoho problémov, najmä prekyslenie žalúdka, ktoré vedie k acidóze a  krívaniu.

Nulový podiel pastvy. Takmer všetky kravy chované v intenzívnych chovoch majú nedostatočný prístup k pasienkom a niektoré sa nepasú vôbec! Okrem toho, že im chýba pre zdravie nevyhnutná zelená potrava, nemôžu realizovať svoju základnú prirodzenú potrebu – pásť sa. Chýba im pohyb a zdravé sociálne kontakty so zvieratami svojho druhu. Výsledkom je oslabené zdravie zvierat.

Býčkovia sú odpadom mliečneho priemyslu. Aby krava mohla produkovať mlieko, musí byť každý rok oplodnená a porodiť teliatko. Samci teliat sú pre mliečny priemysel nezaujímaví, preto idú takmer hneď po narodení na porážku.

Krátko po narodení sú všetky teliatka odobraté od svojich matiek, dokonca nedostanú ani len jej prvé mlieko – výživné kolostrum! Výsledkom je stres a narušenie a spomalenie ich fyzického a sociálneho vývoja.

Čo zistili inšpektori na európskych farmách?

Prečítajte si ich zisteniapozrite si FOTOGRAFIE a FILM z inšpekcií

Chýba legislatíva, ktorá by zaručovala dojniciam zdravie a pohodu

EÚ sa zaväzuje venovať pozornosť zdraviu a pohode zvierat: “Pri formulácii a presadzovaní politík jednotlivých státov EÚ, je EÚ povinná venovať plnú pozornosť požiadavkam na zdravie a pohodu zvierat.” (článok 13, Dohody o fungovaní EÚ).”

Zo správy EÚ z r. 2012 však vyplýva, že úroveň welfare (zdravia a pohody) dojníc sa v krajinách EÚ veľmi líši. Niektoré členské štáty prijali vlastné zákony ustanovujúce štandardy welfare dojníc, vo väčšine krajín však takáto legislatíva vôbec nejestvuje, a rovnako ani na úrovni EÚ. Toto legislatívne vákuum dáva obrovský priestor pre zlé zaobchádzanie so zvieratami a väčšina z európskych dojníc trpí nedostatočnou starotlivosťou a vážnymi zdravotnými problémami.

Preto je nevyhnutné prijať legislatívu, ktorá bude záväzná pre všetkých členov EÚ a prinesie všetkým dojniciam lepší život!

Máme radi svoje kravy! Preto pre ne žiadame:

  • kvalitnú stravu
  • dobré ustajnenie
  • dobré zdravie
  • adekvátne správanie

 

Tieto jednoduché pravidlá vychádzajú z tzv. princípu Welfare Quality® a mali by byť základom európskej legislatívy, ktorú žiadame!

Čo ešte chceme od zákona?

Prečítajte si naše návrhyúplné znenie návrhu Smernice (EÚ) o welfare dojníc

Ako na to?

  • pridali sme sa k medzinárodnej kampani Happy Cows
  • podpisujeme petíciu za prijatie európskej smernice za welfare dojníc
  • petíciu v otkóbri postúpime Európskej komisii
  • komisára Tonia Borga požiadame otvoreným listom, aby podnikol kroky...
  • petíciu podpísali už 10 tisíce ľudí, osobnosti verejného života, poslanci európskeho parlamentu, zástupcovia potravinárskych firiem…

Pretože naše kravy si zaslúžia trochu lásky…

Úplné znenie listu petície komisárovi Toniovi Borgovi:

Vážený komisár Borg,

Pre 23 miliónov európskych kráv stále nejestvuje osobitná právna úprava, ktorá by chránila ich zdravie a pohodu (welfare) ako je tomu u prasiat alebo nosníc. Nazdávam sa, že to nie je spravodlivé a som presvedčený/-á, že by sme mali našim ťažkopracujúcim dojniciam preukázať trochu láskavosti.

Chcem Vás preto požiadať, aby ste využili svoj vplyv a predstavili osobitný právny predpis – Smernicu EÚ, ktorá bude dojnice chrániť. Kampaň Supporting Better Dairy (Podporujem lepší život dojníc) ponúka hotový návrh smernice, ktorý by ste podľa môjho názoru mali vziať do úvahy. Venujte mu prosím pozornosť na www.happycows.eu/EUDirectiveContent

Do októbra 2013 potrebujeme od občanov Európskej únie 250 tisíc podpisov!

 

 

Chcem poslať výzvu ďalej