Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Žiadame Európsku komisiu o povinné značenie mäsa podľa spôsobu chovu! Na etikete záleží.

Pripojte sa aj vy k výzve o povinnom označovaní mäsa.

 

List, ktorý bude vo Vašom mene odoslaný zástupcom Európskej komisie:
Vážený Komisár/Minister,

Žiadame Vás, aby sa namiesto dobrovoľného označovania hydinového mäsa zaviedlo POVINNÉ označovanie.

Za uplynulý rok podpísalo tisíce európskych občanov list, ktorý vyzýva EÚ, aby zaviedla spôsob označovania všetkých mäsových a mliečnych výrobkov. List vysvetľoval, že ako spotrebitelia máme právo vedieť odkiaľ pochádza naše jedlo, aby sme sa mohli správne rozhodovať počas nakupovania produktov. Veríme, že toto právo by sa malo rozšíriť a zahŕňať aj informácie o poľnohospodárskych systémoch, ktoré boli použité na výrobu mäsa a mliečnych výrobkov, ktoré kupujeme.

Dnes žiadame, aby ste podporili jednoduchú zmenu v pravidlách EÚ, ktorá by zmenila spôsob označovania hydinového mäsa – a zároveň pomohla zlepšiť životy miliónov kurčiat a iných vtákov chovaných na mäso každý rok v celej EÚ.

Európska komisia skúma označovanie hydinového mäsa v tomto roku. To poskytuje jedinečnú príležitosť na zmenu k povinnému označovaniu pre európskych spotrebiteľov.

Označovanie vajíčok: úspech pre spotrebiteľov aj výrobcov

V roku 2004 zaviedla EÚ inovatívny a veľmi úspešný spôsob označovania vajíčok. Tento systém označovania sa ukázal byť obľúbený u spotrebiteľov a taktiež dopomohol k značnému zvýšeniu životnej úrovne sliepok.

  • údaje Európskej komisie ukazujú, že počet bezklietkového chovu nosníc v Európe vzrástol z 19,7% v roku 2003 na 42,2% v roku 2012 (CIRCABC, 2013).
  • Výskum tiež ukázal, že priemerná miera informovanosti spotrebiteľov v rámci schémy EÚ pre vajcia je 59%, pričom 65% spotrebiteľov si myslí, že je nápomocná. To je porovnateľné s 20% mierou informovanosti v rámci uznávaných schém vo Veľkej Británii, Red Tractor a Freedom Food (Labelling Matters, 2013).

Schéma pre vajíčka sa tiež stala populárna u výrobcov. Začiatkom tohto roka napísala British Egg Industry Council (BEIC) list Európskej komisii, v ktorom vyzývala k rozšíreniu povinného označovania vajíčok o vajíčkové produkty ako vajíčkový sendvič či “quiche”. BEIC uviedlo, že spôsob označovania dopomohol k efektívnejšiemu dopytu a ponuke. Keď spotrebitelia vedia aký poľnohospodársky systém bol použitý pri výrobe ich jedla, mnoho z nich si vyberie ten, pri ktorom sú životné podmienky zvierat vyššie. Tým pádom môžu aj výrobcovia efektívnejšie využiť tieto trhy s vyššou hodnotou.

Jednoduchá zmena

Stratégia Európskej únie pre ochranu a blaho zvierat 2012-2015 zdôrazňuje zámer umožniť konečným spotrebiteľom uskutočňovať informované rozhodnutia, aby sa trh mohol naďalej vyvíjať v zlepšovaní životných podmienok hospodárskych zvierat. Labelling Matters je presvedčené, že označovanie výrobkov je najlepším spôsobom ako poskytnúť spotrebiteľom informácie a podporovať ich v zlepšovaní životných podmienok hospodárskych zvierat.

Isté dobrovoľné vyhradené výrazy pre hydinové mäso v EÚ už existujú: vnútorný chov, voľný výbeh (free-range), tradičný výbeh, výbeh s úplnou slobodou, organický chov. Aby mohli byť tieto výrazy použité na označení produktu, musia byť splnené a dodržané prísne kritériá stanovené v právnych predpisoch EÚ.

Hľadáme spôsob, ako vytvoriť rovnaké podmienky v celom trhu, aby mohol fungovať oveľa efektívnejšie. Existujúci trh je zbytočne rozdelený a naklonený proti výrobkom s lepšou úrovňou, keďže niektoré produkty zavádzajú spotrebiteľov s klamlivými slovami a obrázkami, ktoré naznačujú voľný vonkajší chov, pričom sú zvieratá chované výlučne vnútri.

Sme presvedčení, že nastal čas na povinné pravdivé označovanie hydiny, pričom povinnosťou bude aj označovanie intenzívneho vnútorného chovu. Taktiež veríme, že existujúce označenia by mali byť zjednodušené na štyri povinné pojmy: intenzívny vnútorný, rozsiahly vnútorný, voľný výbeh (free-range), organický. Tento spôsob by bol kópiou schémy pre vajíčka a poskytoval by jednoduché a jasné informácie v mieste predaja.

Spotrebitelia v EÚ podporujú túto zmenu

Výskum z roku 2013 ukázal veľmi silnú podporu pre rozšírenie spôsobu označovania výroby všetkých mäsových aj mliečnych výrobkov. Prieskum vykonaný “Qa” pod záštitou Labelling Matters, zaznamenal názory 3000 spotrebiteľov z troch reprezentatívnych krajín EÚ: Veľká Británia, Česká republika, Francúzsko. Viac ako tri štvrtiny spotrebiteľov podporili rozšírenie jasného a poctivého označovania na základe modelu pre označovanie vajíčok. (VB: 83%, ČR: 78%, FR: 92%) (Labelling Matters, 2013).

V rámci tejto štúdie, Qa taktiež skúmalo odporúčané označovanie pre hydinové mäso.

  • Väčšina spotrebiteľov uviedla, že navrhovaný systém je jasný. (VB: 70%, ČR: 70%, FR: 63%)
  • A väčšina spotrebiteľov uviedla, že by ju používala. (VB: 75%, ČR: 75%, FR: 85%)

Keby bolo takéto označovanie povinné, EÚ by pomohla zlepšiť životy miliónov kurčiat a iných vtákov chovaných na mäso – presne tak, ako pomohlo nosniciam označovanie vajíčok.

Európska komisia zaviedla terajšie pravidlá označovania- komisia ich preto môže aj zmeniť. Prosíme Vás, aby sa namiesto dobrovoľného označovania podmienok hydinového mäsa zaviedlo POVINNÉ označovanie.