Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Neklietkové vajíčka v obchodných reťazcoch na Slovensku


Otázka spôsobu chovu zvierat, od ktorých pochádzajú potraviny, ktoré konzumujeme, sa stáva v Európe čoraz dôležitejšou. Rozhodujúcu úlohu v zlepšení podmienok chovu hospodárskych zvierat zohrávajú zákazníci – spotrebitelia. Zodpovedným výberom živočíšnych výrobkov a nákupom produktov vyrobených s ohľadom na potreby zvierat pomáhajú zákazníci vytvárať zvieratám prostredie, ktoré vyhovuje ich prirodzeným potrebám a v ktorom je menej utrpenia.

Rastúci trh s eticky vyprodukovanými potravinami predstavuje pre obchodný sektor obrovskú výzvu. Obchodné reťazce, ktoré dokážu včas zareagovať na dopyt zákazníkov po eticky vyprodukovaných potravinách, sú schopné premeniť túto príležitosť aj na obchodný zisk. Sme svedkami obrovských zmien v správaní významných obchodných spoločností, ktoré nie len zavádzajú do svojich ponúk potraviny z voľných a ekologických chovov, ale dokonca vyraďujú zo svojich predajní akékoľvek potraviny od zvierat chovaných v krutých podmienkach.

Aká je situácia na Slovensku?

Sloboda zvierat začala v roku 2007 pracovať spolu s partnermi z krajín Vyšehrádskej štvorky a za finančnej a koordinačnej pomoci zahraničných medzinárodných partnerov na projekte Vyšehrad. Cieľom projektu bolo zmapovať situáciu na trhu s vajcami na Slovensku a v susedných krajinách, informovať verejnosť o možnosti kupovať vajcia z alternatívnych chovov a zvýšiť dostupnosť neklietkových vajec v obchodoch.

Súčasťou projektu bol dotazník o predaji vajec, ktorý sme zaslali najväčším obchodným reťazcom. Na tomto mieste vám prinášame výsledky tohto prieskumu.

Naše zistenia ako aj najdôležitejšie informácie o alternatívnych chovoch nosníc sme zhrnuli do správy WELFARE ZVIERAT A ZODPOVEDNÉ OBCHODNÉ REŤAZCE V STREDNEJ EURÓPE (kliknutím zobrazíte správu).


Zodpovedné obchodné reťazce


Chceme oceniť predovšetkým spoluprácu s dvomi obchodnými reťazcami, ktoré preukázali najväčšiu zodpovednosť v prístupe k tejto téme:


Jednota SD Bratislava  za ústretovú spoluprácu a za najväčší podiel predaja neklietkových       vajec (35%)

Tesco  za ústretovú spoluprácu, za vysoký podiel predaja neklietkových  vajec (14%), za uvedenie BIO vajec vlastnou značkou Organic a za zohľadnenie welfare zvierat v spoločenskej zodpovednosti firmy (CSR)


Ceníme si prístup aj ďalších spoločností, ktoré s nami spolupracovali:

Metro   odpovedali na otázky a majú v ponuke podstielkové vajcia

Carrefour  odpovedali na dotazník a na jeseň 2007 uviedli do predaja podstielkové vajcia

Lidl   odpovedali na dotazník

Ahold (Hypernova)  prehodnotili počiatočné odmietnutie spolupráce, prisľúbili vyplnenie dotazníka,  uvedenie neklietkových vajec do predaja a informovanie zákazníkov

  

Názov

Reakcia na dotazník

Vyjadrenie spoločnosti

Odpovede na otázky


Jednota-BA


Odpovedali na dotazníkZásady CSR: nie

Vajcia z klietkového

chovu: 65 %

Vajcia z podstielkového

chovu: 35 %


Tesco


Odpovedali na dotazník
Zásady CSR: áno

Welfare zvierat v CSR: áno

Vajcia z klietkového

chovu: 86 %

Vajcia z podstielkového

chovu: 14 %


Metro

Odpovedali na dotazník (apríl 2008)Vajcia z klietkového

chovu: 98 %

Vajcia z podstielkového

chovu: 2 %


CarrefourOdpovedali na dotazník

Predaj vajec z podstielkového chovu sme zaviedli na jeseň 2007, pričom predpokladáme, že ich podiel na celkovom predaji v roku 2008 bude 5 %”.


Vajcia z klietkového chovu:

100 %

Lidl


Odpovedali na dotazník

Musíme uspokojovať dopyt našich

zákazníkov, ktorí sú v súčasnosti

zameraní na nízke ceny. Keď sa

to zmení, zmeníme tiež našu ponuku”.


Vajcia z klietkového chovu:

100 %

Ahold (Hypernova)Odmietli odpovedať,

pretože Ahold odchádza

zo slovenského trhu.

(V novembri 2007 toto

rozhodnutie prehodnotili

a zostávajú na Slovensku).

Počiatočné stanovisko:

Nie. Rozhodnutie sme učinili

a nebudeme ho meniť”.


Stanovisko z apríla 2008:

Radi vyplníme dotazník. Uvedieme vajcia z neklietkových chovov a budeme informovať zákazníkov“

Kaufland

Odmietli odpovedať. Vyjadrili záujem o informácie.


Neposkytujeme tento druh informácií,

ale budeme radi, ak nás budete

o tejto téme informovať”.


Billa

Odmietli odpovedať

Bez uvedenia dôvodu


(Poznámka: tabuľka aktualizovaná k dátumu 23.4.2008)BILLA sklamaním

S veľkým sklamaním sme prijali skutočnosť, že BILLA s.r.o.  je jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá počas celého roka trvania projektu Vyšehrad odmietala akúkoľvek spoluprácu a dodnes odmieta všetky výzvy na komunikáciu.

Stanovisko slovenskej Billy je zvlášť zarážajúce v kontraste s postavením značky BILLA v Rakúsku, ktorá ako prvá v krajine začala pred 14 rokmi predávať vajcia výhradne z neklietkových chovov, začo získala ocenenie Good Egg Award. Sme si vedomí rozdielnosti a limitácií slovenského trhu, a z toho vyplývajúcu rozdielnu stratégiu spoločnosti, no úplnú ignoráciu témy zo strany slovenskej Billy považujeme za neprijateľnú.

Sme presvedčení, že značka formátu BILLA nemôže ignorovať také dôležité témy ako sú ochrana nosníc a neklietkové vajcia a nesmie sa zmieriť s najhorším postavením spomedzi všetkých oslovených obchodných reťazcov na Slovensku.

Vyzývame preto spoločnosť BILLA s.r.o., aby prehodnotila svoje odmietavé stanovisko a nadviazala so Slobodou zvierat konštruktívnu spoluprácu na túto tému.