Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

ZASTAVME TRANSPORTY!

Každý rok sa prepraví 1 miliarda kurčiat a 37 miliónov živých prasiat, oviec, kôz, koní a hovädzieho dobytka v EÚ a za jej hranice. Zvieratá prepravujú často tisíce kilometrov, často niekoľko týždňov... Trpia vysilením, smädom, zraneniami a na konci často brutálnym usmrtením v krajinách, kde zákony na ochranu zvierat nejestvujú.

 

 

Cieľ cesty: smrť

 

Dlhé transporty - dni plné utrpenia. Niekoľko dní na cestách znamenajú pre zvieratá obrovské vyčerpanie, dehydratáciu, zranenia a dokonca smrť, a zvyšujú riziko prepuknutia chorôb.

 

Staré, choré zvieratá aj mláďatá. Ušetrené nie sú ani staré a choré zvieratá a novorodené mláďatá: opotrebované zvieratá, často oslabené rokmi produkcie (mlieka, vajec atď.) v zajatí, s krehkými kosťami a zlomeninami; ešte neodstavené teliatka a jahňatá, nútené stáť celé hodiny a dni v preplnených nákladných vozidlách, hladné a bez odpočinku.

 

Nehumánna porážka. Väčšinu zvierat čaká na konci strastiplnej cesty zlé zaobchádzanie a nehumánne usmrtenie (bez predošlého zbavenia vedomia, a teda pociťujú všetok strach a plnú bolesť pri porážke), pretože tieto krajiny nie sú členmi EÚ a neplatí pre ne EÚ legislatíva o ochrane zvierat počas usmrcovania.

 

EÚ legislatíva o preprave nefunguje. Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy je príliš všeobecné, chýba jasné stanovenie maximálnej dĺžky prepravy, minimálneho prepravného priestoru pre zviera, minimálnej výšky stropu v priestore vozidla, prestávok na napájanie a kŕmenie atď. Navyše sa vykonáva len veľmi málo kontrol, či sa vlastne dodržiava, pričom iba 1% týchto kontrol je realizovaných na cestách, počas transportu. Práve vtedy však dochádza k najčastejším a najzávažnejším porušeniam (zvieratá bez vody a krmiva, v nevetraných prehriatych vozidlách, bez dodržaných prestávok na odpočinok, zranené počas cesty…).

 

 

Výsledok? Zvieratá cestujú častokrát celé dni bez povinných prestávok, absolvujú úmorné čakania na hraniciach, sú natlačené tak, že si nemôžu ani ľahnúť, vysmädnuté, hladné, mnohé cestu od vysilenia alebo na následnky zranení neprežijú.

 

Čo žiadame?

- Ukončenie dlhých transportov živých zvierat a ich nahradenie obchodom s hotovým mäsom.

- Maximálny čas prepravy živých zvierat na porážku/ďalší výkrm v EÚ stanoviť na 8 hodín

- Revíziu súčasnej legislatívy a jej presadovanie tak, aby bola zvýšená ochrana zdravia a pohody zvierat.

 

Verejnosť obmedzenie dlhých tranportov živých zvierat už roky žiada, naše výzvy však stále neboli vypočuté.Transporty živých zvierat musia byť lepšie regulované a nakoniec úplne zastavené.

 

Zastav dlhé transporty živých zvierat! Tvoj hlas zaváži.

 

CHCEM ZASLAŤ LIST MINISTERKE!