Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Spolupracujeme s veterinárnou správou

16. januára odovzdala SZ Štátnej veterinárnej a potravinovej správe (ŠVPS) materiál - na vypracovanie usmernenia na kontroly cirkusov pre štátnych inšpektorov. Vypracovať metodiku a zaškoliť inšpektorov prisľúbila ŠVPS počas jari a už v sezóne 2013 by mali byť vykonané kontroly podľa nových prísnejších pravidiel.

Metodika by mala obsahovať konkrétne body kontroly pre jednotlivé druhy zvierat najčastejšie používané v cirkusoch - slony, koňovité, veľké mačky, žirafy, medvede... Materiál pripravený SZ je zakladným vychodzím materiálom a okrem veľkosti a vhodnosti ustajnenia rieši aj obohatenie prostredia zvierat (výbava a hračky na mentálny, sociálny a pohybový stimul), ďalej sledovať či sú zvieratá vo vyhovujúcich sociálnych štruktúrach (tiger je teritoriálne zviera a uprednostňuje samotu, slony sú naopak veľmi spoločenské a nesmú sa držať osamote, ale vo vhodných skupinách) a tiež či môžu napĺňať etologické potreby podľa druhových špecifík. Okrem kontroly zdravia a pohody (welfare) zvierat sa usmernenia budú týkať aj transportov zvierat a výcviku a drezúry. Sloboda zvierat do pripraveného materiálu zahrnula okrem odborných hľadísk aj svoje skúsenosti z návštev cirkusov.

Výstupy z kontrol majú byť spracované a písomne vyhodnotené už koncom roka 2013 a mali by slúžiť na prípravu legislatívy venovanej ochrane zvierat používaných v cirkusoch. Dnes legislatíva venujúca sa osobitne zvieratám používaným v cirkusoch na Slovensku nejestvuje. Pri jej tvorbe by mohla byť využitá aj novoprijatá vyhláška z r. 2012 o chove nebezpečných živočíchov, ktorá upravuje podmienky držania niektorých divožijúcich zvierat v zajatí. Tá napríklad priznáva tigrom 300 m2 výbehu pre jednotlivca, medveďom 200 m2 pre pár, obohacujúce kŕmenie formou lovu a hľadania potravy, bazén na plávanie, konáre na lezenie, brúsenie pazúrov či škrabanie kožucha a zbavovanie sa parazitov.