Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Stop komerčnému lovu tuleňov!

 


Každý rok je na kanadskom pobreží zastrelených, na smrť ubitých alebo zaživa z kože stiahnutých približne 300 000 tuleňov, najmä kvôli ziskom z predaja kožušín. Pritom v drvivej väčšine ide o tulenie mláďatá, často dvoj či trojtýždňové. V takomto veku ešte nemajú dobre vyvinutú schopnosť pohybu a plávania, lovcom nedokážu uniknúť a sú pre nich ľahkou korisťou. Mnohé z nich zažívajú pomalú a bolestivú smrť len preto, aby ich kožušina bola použitá do luxusných výrobkov odevného priemyslu.

 

Koalícii európskych a medzinárodných organizácii na ochranu zvierat, ktorej súčasťou bola aj Sloboda zvierat, sa na jar 2009 podaril obrovský prielom. Európsky parlament schválil zákaz predaja výrobkov z komerčného lovu tuleňov na celom územi EÚ. Uzavretie tohto vyznamného trhu pre kožušiny tuleňov bude mať za následok výrazné zníženie počtu ulovených tuleňov, možno aj úplné zastavenie ich komerčneho lovu v Kanade.

 

Tento obrovský úspech je vyústením mnohoročných snáh ochrancov zvierat vedených organizáciami IFAW, HSI a Eurogroup For Animals. Nebol by však možný bez vytrvalej angažovanosti európskej verejnosti. Chceme vyjadriť vďaku vám, našim dobrovoľníkom a podporovateľom, za vaše petície, listy, pohľadnice a e-maily, ktoré ste posielali kompetentným, za vašu účasť na verejných akciách a demonštráciach a za šírenie informácií o ochrane tuleňov. Aj vďaka vám tisíce tuleních mláďat dostane šancu žiť prirodzeným životom bez ohrozenia človekom.Fakty a mýty

Napriek evidentnej brutalite a zbytočnosti komerčného lovu tuleňov, exituje o tejto téme mnoho mýtov a dezinformácii, šírených najmä kanadskou vládou, ktorých účelom je prikrášliť skutočnú podobu lovu.

VIDEO 1: pre zobrazenie kliknite tu

 

 

Čo by ste mali vedieť:

  • Komerčný lov je brutálny. Tulene sú lovené buď streľbou z diaľky alebo údermi takzvaným „hakapikom“. V oboch prípadoch vidieť tulene zvíjať sa dlho v bolestiach. Všetky nariadenia o „humánnom“ zabíjaní sa ukázali byť neuskutočniteľné. Komerčný lov tuleňov prebieha na odľahlých miestach, v ťažkom teréne a vo veľkých rýchlostiach, čo znemožňuje šetrné zabíjanie. Účinná kontrola dodržiavania „humánnych“ pravidiel lovu neexistuje.


  • Lov tuleních mláďat. Drvivá väčšina ulovených tuleňov (vyše 95 %) sú mláďatá v rozmedzí troch týždňov až troch mesiacov. Komerčný lov tuleňov je v skutočnosti lovom tuleních mláďat, ktoré voči lovcom nemajú šancu.

  • Komerčný lov verzus tradičný lov. Tvrdenia, že lov tuleňov patrí k tradičnému spôsobu obživy Inuitov (Eskimákov) a protesty ochrancov zvierat im brania v ich spôsobe života, je nepravdivý. Je rozdiel medzi komerčným a tradičným lovom tuleňov. Náš protest smeruje proti komerčnému lovu, ktorý je vykonávaný v masovom meradle, za účelom zisku a pomocou najmodernejších prostriedkov (lode, vrtuľníky, snežné skútre,...). Tradičný lov Inuitov predstavuje iba malé percento z celkového počtu ulovených tuleňov a snahy ochrancov zvierat sa ho nijak nedotykajú.

  • Tulene verzus tresky. Kanadská vláda tvrdí, že tulene, ktoré sa živia treskami sú premnožené, v dôsledku čoho klesá populácia tresiek a trpí kanadský rybolov. V skutočnosti žiadna vedecká štúdia nepotvrdila túto hypotézu. Tresky predstavujú zanedbateľný zlomok z celkovej potravy tuleňov. Tresky sú však potravou aj iných morských živočíchov, ktoré obsadzujú miesto uvolnené po ulovených tuleňoch. Vedecké štúdie označujú za príčinu úbytku tresiek, ich nadmerný lov rybármi. Človek je teda zodpovedný nie len za lov tuleňov ale aj za úbytok tresiek.

  • Ekonomicky bezvýznamný. Komerčný lov tuleňov predstavuje menej ako pol percenta HDP kanadských štátov Labrador a New Foundland. Sezóna lovu tuleňov trvá celkovo približne tri mesiace v roku; na niektorých miestach však iba niekoľko dní. Počet ľudí, ktorí si takto sezónne privyrábajú je iba okolo 5000. Vo svetle týchto údajov, neobstojí tvrdenie Kanady, že lov je pre pobrežné regióny ekonomicky nevyhnutný. Keby Kanada tento brutálny lov zastavila, každý lovec by mal nárok na finančnú kompenzáciu od vlády, tak ako je to v prípade rybolovu. Bez podpory kanadskej vlády by tento priemysel bol ekonomicky nerentabilný. Kanadská vláda má mnoho iných možností ako zabezpečiť obživu svojich občanov.


  • Globálne otepľovanie ohrozuje tulene. V dôsledku globálneho otepľovania sa zmenšuje arktická ľadová pokrývka, bez ktorej tulenie mláďatá nedokážu prežiť prvé týždne života. Státisíce tuleních mláďat takto hynie ešte pred začatím samotnej loveckej sezóny utopením v ľadových vodách oceánu. Tulenie mláďatá potrebujú našu ochranu, nie zabíjanie. (Foto 2)

  • Svetová verejnosť odmieta lov tuleňov. Podľa prieskumov väčšina Kanaďanov, Američanov aj Európanov je proti zabíjaniu tuleňov (takmer 70 % Kanaďanov, takmer 80 % občanov USA, 95 % Holanďanov a 79 % Britov).


 

Naše aktivity

V roku 2007 Belgicko a Holandsko v snahe ochrániť tulene pred lovom prijali zákazy dovozu výrobkov z nich na svoje územia. Kanadská vláda tieto zákazy napadla na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) ako odporujúce pravidlám slobodného obchodu a žiada ich zrušenie. Právomoc zastupovať štáty EU na pôde WTO má Európska únia. Obrátili sme sa na komisára EÚ pre obchod Petera Mandelsona so žiadosťou, aby dôsledne bránil zákony chrániace tulene prijaté v Belgicku a Holandsku a obhájil ich opodstatnenosť.


Približne 1000 ľudí zo Slovenska k tejto vyzve pridalo svoj podpis (listom 700, elektronicky 300).

V Júny 2008 sme usporiadali protestné zhromaždenie pred Kanceláriou kanadského veľvyslanectva v Bratislave a odovzdali sme petíciu za zastavenie komerčného lovu tuleňov s približne 2000 podpismi.  Nadviazali sme spoluprácu s Ministerstvom životného prostredia SR za účelom prijatia slovenského zákazu dovozu výrobkov z tuleňov.


13. 3. 2009 sme zorganizovali verejné zhromaždenie na námestí SNP v Bratislave, na ktorom sme informovali verejnosť o krutosti voči tuleňom prostredníctvom infostánku, letákov, videoprojekcie a príhovorov rečníkov, podpisovali sme petície za prijatie celoeurópskeho zákazu dovozu a predaja výrobkov z tuleňov, adresované ministrovi ŽP, našim poslancom v Európskom parlamente a komisárovi Jánovi Figeľovi, a v závere sme ministrovi Jánovi Chrbetovi odovzdali symbolického plyšového tuleňa a požiadali ho o podporu úplného zákazu obchodu s výrobkami z tuleňov v EÚ.

 

copyright: Kiska a Bohušova
copyright: Kiska a Bohušova
copyright: Kiska a Bohušova

 

 

Demonštrácia v Bruseli

1.7.2008 sme sa zúčastnili celoeurópskej demonštrácie v Bruseli, kde sme spolu s ďalšími 1500 ľuďmi žiadali Európsku komisiu o prijatie zákazu dovozu výrobkov z tuleňov do všetkých štátov EÚ. Na podporu požiadaviek vystúpili očití svedkovia lovu v Kanade, poslanci Európskeho parlamentu, Belgickí a Holandskí herci a bývalý čleň Beatles Paul McCartney.   

 

 


História

V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia nadmerný lov tuleňov spôsobil zdecimovanie ich populácie pri kanadskom pobreží na tretinu ich pôvodného počtu. Celosvetové protesty pobúrenej verejnosti vtedy viedli k prijatiu zákazov dovozu výrobkov z tuleňov v niektorých krajinách. Od roku 1972 je dovoz výrobkov z tuleňov zakázaný v USA . Európska únia zakázala v roku 1983 dovoz výrobkov z tuleňov grónskych mladších ako tri týždne (kožušinu z trojtýždňových a starších tuleňov je však možné do EÚ dovážať).

Tieto zákazy priniesli tuleňom vyše desať rokov trvajúce obdobie pokoja, vďaka ktorému sa ich populácia mohla zotaviť a rozrásť. V roku 1996 však kanadská vláda zvýšila kvóty na lov a začala ho opäť podporovať. Od vtedy každý rok (s výnimkou roku 2000) ulovia okolo 300 000 tuleňov (zväčša mláďat).

Svetová verejnosť sa opäť ozýva a žiada ochrániť tulene pred priemyselným zabíjaním. Keďže kanadská vláda je k týmto apelom hluchá, úsilie ochrancov zvierat smeruje viac k predstaviteľom iných štátov a EÚ. Kampaň viedla k prijatiu zákazu v Mexiku . V roku 2006 sa podarilo dosiahnuť prijatie deklarácie v Európskom parlamente, ktorá vyzýva Európsku komisiu, aby prijala celoeurópsky úplný zákaz obchodovania s výrobkami z tuleňov. V tom istom roku, Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyzvalo členské krajiny, aby prijali národné zákazy obchodovania s výrobkami z tuleňov. V roku 2007 národné zákazy boli schválené v Belgicku a Holandsku. Podobný zákaz existuje aj v Slovinsku a Chorvátsku. V ďalších krajinách sú takéto zákazy navrhnute a prechádzajú legislatívnym procesom (Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Luxemburg , Francúzsko, Česká republika).  Sloboda zvierat v súčasnosti rokuje s Ministerstvom životného prostredia SR o možnosti prijatia úplného zákazu na Slovensku.

V júli 2008 Európska komisia schválila návrh Komisára pre životné prostredie Stavrosa Dimasa zakázať dovoz výrobkov zo všetkých tuleňov do EÚ. Spoločne s ostatnými organizáciami na ochranu zvierat, vnímame toto rozhodnutie ako krok správnym smerom, rozhodne však nie dostatočný. Návrh totiž obsahuje výnimku, ktorá dovoľuje dovoz z krajín kde lov prebieha „humánne“. Je tu vážna obava, že túto „dieru“ v zákone sa budú snažiť lovci tuleňov využiť a zákaz takto obísť. Kanadská vláda už dnes tvrdí, že lov na jej území je v súlade s pravidlami „humánneho“ zabíjania.

Apelujeme preto na poslancov Európskeho parlamentu, aby pri prerokúvaní regulácie využili svoje právo a zmenili jej znenie tak, aby znamenala skutočnú ochranu tuleňov. Žiadame úplný zákaz dovozu, vývozu a predaja všetkých výrobkov z tuleňov bez výnimiek. Podporte nás

Staňte sa dobrovoľníkom Slobody zvierat. Prihláste sa na dobrovolnici.sz(at)gmail.com a budete pravidelne dostávať aktuálne informácie o našich kampaniach a o spôsoboch ako sa do nich zapojiť aj zo vzdialenejších miest.


Viac o love tuleňov sa môžete dozvedieť na nasledujúcich stránkach:

Stop the Seal Hunt

IFAW – International Fund for Animal Welfare

HSI – Humane Society International

Sea Shepherd

Fotodokumentácia lovu