Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Zakázali cirkusy so zvieratami

Utrpenie z bolestivej drezúry, dlhých transportov z krajiny do krajiny a život strávený v stiesnených klietkach už obmedzilo mnoho krajín a úplne zastavilo Grécko!

Od februára 2012 Grécko zakázalo cirkusy so živými zvieratami. Znamená to, že v krajine už nebudú môcť v cirkusoch vystupovať žiadne zvieratá, a to nie len divožijúce ako slony, opice či tigre, ale ani domestikované, ako mačky, psy či kone a zákaz platí pre všetky druhy verejných vystúpení v krajine. Pokiaľ do Grécka zavíta cirkus, nesmie mať žiadne zvieratá. Ide o európsky precedens.

Zákazy o obmedzenia pri využívaní divožujúcich zvierat v cirkusoch platia dnes už napríklad v Nórsku, Švédsku, Poľsku, Izraeli, Chorvátsku, Fínsku, Dánsku, Poľsku, Bulharsku, v Českej republike (zákaz novonarodených primátov, vybraných druhov morských cicavcov, nosorožcov, hrochov a žiráf), vo svete napríklad v Číne či Bolívii, ktorá bola vôbec prvou krajinou na svete, ktorá cirkusy so zvieratami po masívnej kampani organizácie Animal Defenders International mapujúcej otrasné podmienky v bolívijských cirkusoch zakázala. Pozrite si kompletný zoznam miest a krajín, ktoré zvieracie cirkusy obmedzili:

Zákazy a obmedzenia zvierat v cirkusoch vo svete

Zvyšujúce sa pochybnosti o etickosti využívania zvierat v cirkuse, obzvlášť nedomestifikovaných – divožijúcich druhov, viedli mnohé krajiny EÚ a sveta k prijatiu legislatívy, ktorá používanie zvierat na verejné vystúpenia obmedzuje alebo zakazuje.

Európa a Severná Amerika

Fínsko: od r. 1996 zakázalo používanie primátov, slonov, mäsožravých šeliem, tuleňov, nosorožcov, hrochov, prežúvavcov, kopytníkov, vačkovcov, dravých vtákov, pštrosov a krokodílov.

Dánsko: zákaz používania nedomestifikovaných druhov (t.j. všetky divožijúce druhy zvierat), avšak ostali povolené slony indické, ťavy a lamy (ktoré sú v krajine pôvodu doestifikovanými druhmi), výnimky sú tiež povolené udeliť na použitie pytónov, tuleňov a krokodílov.

Švédsko: zakázané sú opice, dravce (s výnimkou domestikovaných psov a mačiek), plutvonožce (s výnimkou mrožov), nosorožce, hrochy, jelene (s výnimkou soba), žirafy, klokany, lovné vtáky, behavé vtáky ako pštrosy a krokodíly – nesmú byť transportované z miesta na miesto a tiež vystavované na verejnosti vo forme predstavení, cirkusov, varieté a podobných zábav.

Rakúsko: zákaz držania voľnežijúcich druhov (definované ako nedomestifikované) v cirkusoch 1. januára 2005.

Bulharsko: zákaz používania voľnežijúcich cicavcov v cirkusoch, s prechodným obdobím do roku 2015

Česká Republika: zakázané je používať novonarodené primáty, mrože, tulene, veľryby a sviňuchy (okrem delfínov), nosorožce, hrochy a žirafy v cirkusoch.

Estónsko: zakazuje používanie divožijúcich druhov zvierat vo verejných vystúpeniach.

Maďarsko: od r. 2010 zákaz používania zvierat odchytených vo voľnej prírode a zákaz obchodu a drezúry nových primátov a slonov a využívanie druhov z prílohy I, CITES

Chorvátsko: zakazuje sa používanie divožijúcich zvierat v cirkusoch.

Poľsko: zakazuje sa používanie divožijúcich zvierat narodených vo voľnej prírode.

Lotyšsko: zakazuje používanie zvierat v putujúcich zariadeniach a zverincoch.

Veľká Británia: orgány miestnej samosprávy majú v kompetencii ne/udeliť cirkusom súhlas pôsobením na verejných priestranstvách. Lokálny zákaz uplatnilo viac ako 200 samospráv.

Írsko: Lokálne zákazy používania zvierat v cirkusoch v mestách Cork a Fingal.

Nemecko: federálny zákon vyžaduje, aby cirkusy preukázali možnosti poskytnúť vhodné zimovisko pre zvieratá pred tým, ako môžu získať licenciu na vykonávanie praxe.

Belgicko: Zákaz divožijúcich druhov

Taliansko: orgány miestnej samosprávy majú v kompetencii ne/udeliť cirkusom súhlas pôsobením na verejných priestranstvách.

Holandsko: Zákaz divožijích druhov (od 2015)

Grécko: od r. 2012 zakazuje používanie všetkých druhov zvierat v cirkusoch.

Slovinsko: od r. 2013 zakazuje používanie divožijúcich druhov zvierat v cirkusoch.

Portugalsko: Zákaz používania ľudoopov v cirkusoch a zákaz obstarávania a chovu druhov uvedených v CITES.

Španielsko: Miestne zákazy používania zvierat v cirkusoch v niekoľkých mestách, vrátane hlavných miest Katalánska (Barcelona, Tarragona, Ileida a Girona) a San Fernando de Henares (autonómne spoločenstvo Madrid).

USA: 35 lokálnych zákazov v 17 štátoch USA

Kanada: lokálne zákazy v 20 samosprávnych krajoch

Bosna a Hercegovina: Zákaz používania všetkých druhov zvierat

Cyprus: Zákaz používania všetkých druhov zvierat

Stredná a južná Amerika

Argentína: Miestne zákazy používania zvierat v cirkusoch vo viac než 20 mestách vr. Buenos Aires.

Bolívia: Zákaz používania divožijúcich aj domestifikovaných zvierat v cirkusoch.

Brazília: Miestne zákazy používania divožijúcich aj domestifikovaných zvierat v cirkusoch v okresoch Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Sul, Espiritu Santo, Mato Grosso do Sul, Alagos.

Čile: Miestne zákazy divožijúcich aj domestifikovaných zvierat v cirkusoch v meste Santiago

Columbia: Lokálny zákaz používania zvierat v cirkusoch v hlavnom meste Bogota.

Kostarika, Paraguaj: Celoštátne zákazy používania divožijúcich zvierat v cirkusoch.

Mexiko: Zákaz divožijúch druhov (od 2015)

Peru: Zákaz divožijúch druhov

Austrália

Lokálne zákazy na úrovni viacerých miest (napr. Parramata, Lismore).

Ázia

India: Zákaz používania vybraných druhov v cirkusoch.

Izrael: Zákaz využívania divožijúcich zvierat v cirkusoch.

Singapur: Zákaz využívania divožijúcich zvierat v cirkusoch.

Taiwan: Zákaz dovozu a vývozu chránených druhov divožijúcich zvierat pre cirkusy.

Čína: Zákaz všetkých druhov zvierat (od 2011)

 

Zdroje: www.ad-international.org/animals_in_entertainment/go.php a Eurogroup for Animals

 

Napriek naším aj vaším snahám zastaviť cirkusy so zvieratami, zákaz na Slovensku stále neplatí.

Preto prosím pokračujte s nami v kampani aj naďalej! Pridajte sa k našim dobrovoľníkom, rozdávajte letáky a imformujte svoje okolie o živote zvierat v cirkusoch! Ďakujeme.