Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Zastavme diaľkové transporty zvierat – 8 hodín a DOSŤ!

Prečo 8 hodín?

Vedecké štúdie dokazujú, že po 8 hodinách transportu dochádza v tele zvierat k obrovskému  vyplavovaniu adrenalínu, ktoré navodzuje stresový stav, vyčerpávanie organizmu často končiace úplným vyčerpaním až smrťou zvieraťa.
V roku 2008 vydala Európska komisia s Vedeckým výborom pre zdravie a pohodu zvierat správu o "dobrých životných podmienkach zvierat počas prepravy", v ktorej je uvedené, že transport musí byť čo najkratší. Publikovaná správa však nezasiahla do súčasnej legislatívy EU, v ktorej sú niekoľko dňové transporty akceptované. Organizácie na ochranu zvierat a zainteresovaní občania bijú na poplach. Jatočné zvieratá nesmú byť transportované dlhšie ako 8 hodín.

Každoročne sú milióny živých hospodárskych zvierat prepravované extrémne vzdialenosti, aby boli zabité na bitúnkoch v inej krajine. Nie všetky prežijú niekoľkodňovú cestu sprevádzanú stresom pri nakladaní a vykladaní, odvodnením, hladom, vyčerpaním, teplom, zimou a zraneniami.
Mnohé zvieratá sú poranené na klzkých rampách, umierajú v kamióne od vyčerpania alebo sú pošliapané inými. Zvieratám je celkom nezmyslene, len kvôli väčším ziskom spôsobované utrpenie počas cesty, ktorá môže v najhorších prípadoch trvať až 72 hodín, t.j. 3 dni.


Medzinárodný obchod so živými zvieratami a transporty na dlhé vzdialenosti nie sú dôvodom iba utrpenia zvierat, ale aj šírenia nákaz. Transportmi živých zvierat bola rozšírená slintačka a krívačka z Veľkej Británie do Francúzska a Holandska.
Krajiny EÚ exportujú až 250 000 kráv a býkov na Blízky východ a do severnej Afriky. Tieto transporty trvajú 6 - 10 dní. Najväčšími exportérmi sú Nemecko, Írsko a Francúzsko.

Dlhá doba prepravy, brutálna manipulácia so zvieratami, usmrcovanie zvierat na bitúnkoch spôsobom neprípustným v krajinách EÚ, sú každodennou súčasťou tohto krutého a bezohľadného obchodu. Väčšina zvierat je usmrtená rituálne - sú podrezané pri plnom vedomí bez omráčenia a ponechané napospas aj niekoľko minút trvajúcemu vykrvácaniu.
Tento krutý obchod je veľkodušne podporovaný Európskou úniou a jej daňovými poplatníkmi. Okolo 60 - 100 miliónov EUR dotácií získajú každoročne priekupníci so zvieratami, ktorí vyvezú zvieratá mimo krajín EÚ. Ochranári trvajú na tom, že je eticky neprípustné umelo podporovať z verejných peňazí obchod so zvieratami, ktorý spôsobuje toľko utrpenia.
Európska komisia zastavila dotácie pre export zvierat na bitúnky mimo EÚ, ale zároveň zaviedla významné výnimky pre vývoz zvierat do Egypta a Libanonu. Keďže takmer 90% predtým exportovaného dobytka aj tak putovalo najmä do Libanonu, v skutočnosti nedošlo k žiadnemu zlepšeniu situácie.

Čo všetko spôsobujú diaľkové transporty zvierat?

Naši zástancovia

Christa Blanke v roku  1998 založila združenie Animals Angels, ktorá sídli v Nemecku.  Animal Angels sprevádzajú zvieratá na dlhých cestách v kamiónoch. Snažia sa im pomôcť , kde sa dá, či už na prekládkových staniciach alebo bitúnkoch. ´Sme tam s nimi´, hlavné motto tejto organizácie.

 

Dan Jørgensen je členom Európskeho parlamentu a vedúci delegácie pre dánskych sociálnych demokratov. V rámci zákonov sa  iniciuje v zlepšovaní pohody hospodárskych zvierat. Od jeho zvolenia v roku 1994 presadzuje zákaz diaľkových transportov zvierat.  Je podpredsedom  internej skupiny Európskeho parlamentu pre dobré životné podmienky zvierat.

 

ZASTAVME SPOLU DIAĽKOVÉ TRANSPORTY ZVIERAT, petíciu nájdeš tu