Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Najrozumnejšia cesta je v prevencii. Nesprávne rozhodnutia starostov a následné odstraňovanie dôsledkov nestojí málo peňazí. Tie navyše neťahajú z vlastného vrecka.

 

Teraz prosím venujte pozornosť projektu Slobody zvierat.

Koordinátorka projektu, Romana Březinová

 

Mikročip je záruka presnej identifikácie – nezameniteľného označenia zvieraťa. Prečo je nutné zavádzať celoplošné čipovanie zvierat, ktoré nie sú označené tetovaním?

 

Nedôsledná evidencia vedie k zbytočnej strate finančných prostriedkov, z ktorých môžu obce úspešne podporovať humánnu reguláciu počtu túlavých zvierat.

 

Každé čipované zviera je automaticky evidované. Každý odchytený pes s mikročipom má svojho chovateľa. Označovanie zvierat musí byť vykonávané tak, aby chovateľ nemal možnosť zaprieť svojho psa pri jeho odchyte.

Ako sa dá zabrániť nekontrolovateľnému rozmnožovaniu psov v obciach?

Jediným humánnym spôsobom je kastrácia psov a sterilizácia súk. Vykastrované zvieratá nemajú potrebu opúšťať svoje teritórium. Agresivita podmienená sexuálnymi pudmi je čiastočne eliminovaná.

 

Veľmi častou argumentáciou zo strany vedenia miest a obcí je, že z iných miest prichádzajú autá, ktoré za jazdy vyhadzujú psov, šteniatka a kotné suky. Tento fakt berieme úplne seriózne. No mal by viesť starostov obcí ešte k väčšej snahe motivovať chovateľov k zodpovednosti a k humánnym opatreniam.

Financovanie nelegálneho odchytu psov je ako hádzanie do bezodnej studne

Ruku na srdce! Od prvých demokratických volieb na Slovensku sa väčšina starostov a primátorov nezaoberala problémom túlavých psov a ich nekontrolovateľným rozmnožovaním.

 

Je to už viac ako 20 rokov a situácia sa len zhoršuje, zázrak sa teda nekonal. Mestá a obce využívajú služby podnikateľov /šarhov/, so živnostenským oprávnením v oblasti asanačných služieb. Ničím iným ako len týmto oprávnením. Ich pôsobenie a hlavne ďalšie nakladanie zo zvieratami je absolútne protizákonné a nehumánne. Boli a žiaľ ešte stále sme svedkami stoviek prípadov utýraných a kruto usmrtených zvierat.

 

www.aktuality.sk/clanok/170386/sloboda-zvierat-tulave-psy-koncia-v-hrncoch-romov-z-krompach/

 

Krátky efekt a potreba  opakovaného využívania služieb šarhov je len dôkazom opakovaného potreby týchto odchytov. Jedno rázové odchyty sú neefektívne – nevedú k stabilizácii túlavých psov v obci.

 

Obce by mali finančné stíhať chovateľov, ktorí  svojim psom nezabraňujú vo voľnom pohybe po obci - vo väčšine prípadov sa jedná stále o tých istých psov a ich majiteľov. Opakovaný odchyt je len zbytočným a nenávratným čerpaním financií z rozpočtu obce.

Kde na to vziať a pri tom nekradnúť

Daň za psa je práve ten správny prostriedok, ktorým máte jedinečnú možnosť zviditeľniť nutnosť a správnosť kastrácií a čipovania. Výškou dane za psa a následnými úľavami z  dane za psa vykastrovaného, za psa označeného mikročipom, alebo tetovaním sa aktívne zapojíte do preventívnych opatrení.

 

Chovateľ ktorý nechce preventívne opatrenia rešpektovať je finančne znevýhodnený. Zavedenie "dobrej evidencie a pravidelnej kontroly" je zárukou, že v prípade nutnosti humánneho odchytu, bude mať obec dostatok prostriedkov na jeho financovanie.

 

V mnohých obciach a mestách prosperujú chovatelia, ktorí podnikajú v rozmnožovaní psov bez odvádzania dane z príjmu. Tieto finančné zdroje sú pre obce pravdepodobne nezaujímavé, čo je pre nás zarážajúce. Ponuky chovateľov nájdete na inzertných webových stránkach, napríklad tu: www.bazos.sk , www.ipes.sk, www.bazar.sk a ďalších.

Tam kde iná cesta nevedie, je potrebná pomoc zo strany obce

V problémových oblastiach ako sú rómske komunity, bezdomovci a sociálne slabší spoluobčania je pomoc bezpodmienečne potrebná. S vlastnou iniciatívou v tomto prípade nemožno počítať (nedostatok finančných prostriedkov, neuvedomenie si potreby kastračného zákroku). V takýchto komunitách je nárast populácie psov najväčšia. Avšak podmienkou je finančné krytie zo strany obce.